Znowu ktoś  odważył się napisać o monarchii, tym razem był to Jacek Stawiany, który zamieścił tekst na portalu GAZETA.PL WEEKEND opatrzony długim tytułem „Królestwo za króla. Czy Rzeczpospolita znów będzie miała swojego Najjaśniejszego Pana?” Nie ujmując niczego Autorowi, należy jedynie westchnąć nad tym, że po raz kolejny poszedł ktoś przetartym szlakiem w „szpilkach na Śnieżkę”. Kto będzie królem? Oto jest pytanie, nurtujące wszystkich dyskutujących o monarchii, ale stojących daleko z boku. Czy wiele zmieni się brytyjski ustrój, jak odejdzie królowa Elżbieta II? Co zmieniło się w Belgii, Holandii, czy Hiszpanii po abdykacji uprzednio panujących? Dokładnie tyle samo, jak w Polsce za

Stowarzyszenie monarchistów polskich, Konfederacja Spiska, zorganizowało trzydniową debatę konstytucyjną, która miała miejsce w Dworze Zbożenna k/Przysuchy, podczas Forum Monarchistów Polskich, w dniach 16 – 18 marca 2018. Moderatorami debaty byli: prof. zw. Dr hab. Marian Kallas – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, dr hab. nauk prawnych Artur Ławniczak - Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, dr nauk prawnych Ryszard Balicki - adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Jan Lech Skowera – marszałek Konfederacji Spiskiej. Celem debaty zorganizowanej przez Konfederację Spiską nie było wypracowanie jednolitego stanowiska, lecz stworzenie możliwości wypowiedzenia się w kwestii konstytucyjnej oraz zebranie

Bolesław Chrobry był bez wątpienia największą osobowością wśród polskich władców. Nikt nie odnosił takich zwycięstw. To on wytyczył historyczne granice Polski, obowiązujące po dziś dzień. Historia dokonała kilku korekt, ale nieznacznych. Została wypełniona jedynie pustka po plemionach Prus. Koronacja Bolesława Chrobrego dla niego samego nie miała już większego, a właściwie żadnego, znaczenia. Był to jednak akt o historycznym znaczeniu dla przyszłych dziejów państwa polskiego. Korona oznaczała suwerenność! Raz zdobytej nie traci się już nigdy. W przypadku Polski było to potwierdzenie prawa dla budowy własnego państwa, własnego królestwa. Do tego prawa, do tego dziedzictwa, odwoływali się kolejni władcy, jak wnuk Bolesława Kazimierz

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Wiosenne pola w kwiatach W blasku słonecznego promienia Szept modlitwy niesiony Nurtem krętego strumienia W zadumie przeżywanie Triduum Paschalnego Nasze serca szykuje Przyjąć Zmartwychwstałego Grzechy i winy nasze Świętym krzyżem odkupione Zło nie przemocą a dobrem I miłością zgładzone Pan z martwych powstał Oto dnia trzeciego Nie tylko dla nas wierzących Dla świata całego! Jak natura wiosną każdą W radości odrodzona Tak i wiara nasza W Wielkanoc odnowiona Gdy miłość boża Jawi się w przebaczeniu Niech dobro wyrazi się W każdym naszym spojrzeniu Nieśmy w sercach ufność I wszelkie nadzieje Łaska Zmartwychwstaniem Płynąca cały świat zaleje A nam niech nie zabraknie Prostego gestu ludzkiego Uśmiechu i dłoni wyciągniętej Dla człowieka drugiego. Wielkanoc 2018 Agata Kalinowska-Bouvy