Dwudziestu wspaniałych naukowców będzie dyskutować o czasach odradzającego się Królestwa Polskiego. Sprawcą tego, tak ważkiego dla Polski wydarzenia był wielki człowiek, chociaż władca skromnego państewka. Pokazał, iż hart ducha, wizja i wola walki są ważniejsze od stanu posiadania. Iluż polskich władców zasiadających na tronie po nim dysponowało niepomiernie większymi możliwościami, a nie dokonało nawet drobnej części tego, czego dokonał książę a następnie król Władysław Łokietek.  

Szanowni Państwo!   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę zadziwienia tajemnicą Narodzin Boga, który choć potężny i wszechmocny, pozwala się odnaleźć w tym co słabe, mało wartościowe, odrzucone. Życzę odkrycia sensu historii, która często jest pogubiona. Odnalezienia dobra wokół nas, które wzrasta w cichości. Nadziei na trwałość więzi, które buduje codzienny trud. A nade wszystko miłości, życzliwości oraz pokoju. Niech w Nowym 2020 Roku zdrowie Państwu służy, niech spełnią się wszystkie marzenia i plany osobiste oraz zawodowe. Z wyrazami szacunku i poważania Jan Lech Skowera Boże Narodzenie 2019

We Wrocławiu odbyło się  w dniu 27. września 2019 I FORUM GOSPODARCZE TRANSYLWANIA – ŚLĄSK. Z Rumunii i Mołdawii przyjechała liczna grupa przedsiębiorców, żeby spotkać się z polskimi przedsiębiorcami i przynajmniej trochę poznać Polskę. Delegację z Rumunii, na czele której stał wicewojewoda Departamentu Cluj dr Istvan Vakar, przyjął w Urzędzie Wojewódzkim przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego pan Andrzej Jaroch. Stronę polską reprezentował również wicemarszałek województwa p. Marcin Krzyżanowski. Do uczestników spotkania i inicjatorów wydarzenia list specjalny skierował JKW książę Rumunii Radu. Z wygłoszonych przy tej okazji przemówień jednoznacznie wynika, iż obie strony, tak polska, jak i rumuńska, przyjmują taką inicjatywę z zadowoleniem, widząc w

Jego Ekscelencja Ks. Abp Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski Ekscelencjo Księże Arcybiskupie! W imieniu własnym oraz dam i kawalerów Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza pragnę podziękować Waszej Ekscelencji za zdecydowane i odważne stanowisko w obronie wartości chrześcijańskich i narodowych. Ukazywanie zła takim jakim ono jest, jest  podstawową powinnością wszystkich ludzi wierzących, ale zdecydowana postawa przywódców Kościoła w Polsce umocni wiernych w przekonaniu słuszności drogi jaką obrali w obronie wartości chrześcijańskich, tak jak to przed laty uczynili nasi przodkowie, stając na barykadach Warszawy w obronie godności Polaka i Polski. Z wyrazami szacunku i poważania Jan Lech Skowera