Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer pisma Korona Polska, który ukazuje się po bardzo długiej, bo piętnastoletniej, przerwie. Szczególną okazją do tego, aby wznowić wydawnictwo Korony Polskiej jest oktawa przygotowań Millennium Królestwa Polskiego. W ramach obchodów zostało zaplanowane wiele różnego rodzaju wydarzeń, o których chcemy pisać i informować Państwa. Pragniemy również zachować materialny ślad zdarzeń, właśnie nim będą poświęcone kolejne wydania pisma. Współczesny, zdominowany przez media elektroniczne, przekaz informacji ma charakter czasowy, bardzo ulotny. Nie odżegnujemy się od tego środka komunikacji społecznej, jest on znakiem epoki, ale słowo pisane, utrwalone na papierze, nie straciło swoich walorów. Korona Polska będzie

Znowu ktoś  odważył się napisać o monarchii, tym razem był to Jacek Stawiany, który zamieścił tekst na portalu GAZETA.PL WEEKEND opatrzony długim tytułem „Królestwo za króla. Czy Rzeczpospolita znów będzie miała swojego Najjaśniejszego Pana?” Nie ujmując niczego Autorowi, należy jedynie westchnąć nad tym, że po raz kolejny poszedł ktoś przetartym szlakiem w „szpilkach na Śnieżkę”. Kto będzie królem? Oto jest pytanie, nurtujące wszystkich dyskutujących o monarchii, ale stojących daleko z boku. Czy wiele zmieni się brytyjski ustrój, jak odejdzie królowa Elżbieta II? Co zmieniło się w Belgii, Holandii, czy Hiszpanii po abdykacji uprzednio panujących? Dokładnie tyle samo, jak w Polsce za

Stowarzyszenie monarchistów polskich, Konfederacja Spiska, zorganizowało trzydniową debatę konstytucyjną, która miała miejsce w Dworze Zbożenna k/Przysuchy, podczas Forum Monarchistów Polskich, w dniach 16 – 18 marca 2018. Moderatorami debaty byli: prof. zw. Dr hab. Marian Kallas – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, dr hab. nauk prawnych Artur Ławniczak - Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, dr nauk prawnych Ryszard Balicki - adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Jan Lech Skowera – marszałek Konfederacji Spiskiej. Celem debaty zorganizowanej przez Konfederację Spiską nie było wypracowanie jednolitego stanowiska, lecz stworzenie możliwości wypowiedzenia się w kwestii konstytucyjnej oraz zebranie

Bolesław Chrobry był bez wątpienia największą osobowością wśród polskich władców. Nikt nie odnosił takich zwycięstw. To on wytyczył historyczne granice Polski, obowiązujące po dziś dzień. Historia dokonała kilku korekt, ale nieznacznych. Została wypełniona jedynie pustka po plemionach Prus. Koronacja Bolesława Chrobrego dla niego samego nie miała już większego, a właściwie żadnego, znaczenia. Był to jednak akt o historycznym znaczeniu dla przyszłych dziejów państwa polskiego. Korona oznaczała suwerenność! Raz zdobytej nie traci się już nigdy. W przypadku Polski było to potwierdzenie prawa dla budowy własnego państwa, własnego królestwa. Do tego prawa, do tego dziedzictwa, odwoływali się kolejni władcy, jak wnuk Bolesława Kazimierz