W dniu 28 sierpnia 2020 roku z okazji 700 lecia koronacji Władysława Łokietka, w Płocku odbył się koncert organizowany przez chór „Schola Gregoriana Silesiensis” na którym przedstawiono historię życia władcy w kilku aktach. Organizatorami wydarzenia był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki oraz stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”. Mikołaj Kozłowski

Sytuacja jest dość skomplikowana, żeby nie powiedzieć… prawie wojenna. Sam chodzę na spotkania i aktywnie uczestniczę we wszystkich akcjach protestacyjnych przeciw reżimowi Łukaszenki. Jednak po tych 10 dniach zaczynam rozumieć, że to dopiero początek walki. Bezgraniczna władza jaką miał i jaką jeszcze ma doprowadziła go do szaleństwa w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu. Wydaje się, że nie ocenia sytuacji racjonalnie i myśli według standardów sowieckich z początku lat 90-tych, podobnie jak Putin – co jest i smutne i straszne.                 Jeden z moich znajomych – młody mężczyzna - został dotkliwie pobity, ma skaleczenia głowy, znajduje się na oddziale intensywnej opieki

Ostatni monarcha z polskiego rodu. Niekwestionowany władca dusz, myśli i sumień całego dwudziestowiecznego świata. Religijny, społeczny oraz polityczny autorytet jakich ludzkość nie spotyka często. Śmiertelny wróg komunizmu, który chciał go zamordować. To jednak przed Nim komunizm padł na kolana. Papież oglądał upadek komunizmu, ale też widział mizerię pozostałego po nim świata. Nauczał narody, smagał "żelazną" różdżką, błagał na kolanach o opamiętanie. Ile gorących słów skierował do Polaków. Prosił Ducha Świętego o odmianę "Tej ziemi" - naszej polskiej ziemi. Polityczne oblicze polskiej ziemi uległo radykalnej odmianie. Na ile zmieniło się oblicze naszych sumień i dusz? Co pozostało w sercach Polaków z nauki

Dlaczego Konstytucja z 3 maja 1791 roku ma tak wielkie, wiekopomne wręcz, znaczenie? Kończyła czas republikańskiego nierządu. Kończyła z wielowiekową tradycją obieralności króla oraz związanych z tym bezkrólewi, a co za tym idzie, zewnętrznej ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa. Była, jest i będzie na wieki przesłaniem dla narodu, mówiącym na jakich fundamentach powinien być budowany ustrój polityczny polskiego państwa. Szczególnie dzisiaj, w dobie kryzysu politycznego wywołanego na tle wyborów prezydenckich, święto 3 Maja ma swoją wyjątkową wymowę. Szkoda jedynie, że refleksji brak. Jakąż ironią losu jest fakt, że ta piękna karta polskiego monarchizmu wykorzystywana jest przez tych, w których była wymierzona. Wiwat Król, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany! .