Drodzy koledzy monarchiści, Jestem katolickim monarchistą i muszę powiedzieć, że roztropna idea oddania głosu na naszego króla jest dla mnie bardzo inspirująca. I w związku z przyjętą od Was fantastyczną ideą „Głos na Króla” zacząłem i ja zastanawiać się nad tym poważnie, co będzie lepsze, co należy zrobić. Pierwsza opcja to demonstracyjnie, wirtualnie i symbolicznie głosować na naszego cesarza, ale także króla ziem czeskich, pochodzącego z Habsbursko-Lotaryńskiego rodu Karla von Habsburga, cesarza Austrii, króla Czech i Węgier, margrabiego Moraw i wielkiego księcia śląskiego, który urodził się 11.1.1961 r. Nasz król Karl von Habsburg obchodzi dzisiaj swoje 57-me urodziny, które w naturalnych okolicznościach

Czego jak czego, ale oryginalnych pomysłów naszym przodkom nigdy nie brakowało. Okres niebywałej „prosperity”, który był owocem bardzo sprytnie rozegranej przez władze w Petersburgu (i przez nie zainicjowanej) tzw. „Wojny Celnej Rosyjsko-Pruskiej", wymusił na kapitale niemieckim inwestowanie, i  to za własne pieniądze, na terenie naszego miasta w budowę kompletnych zakładów przemysłowych wraz z całą potrzebną infrastrukturą. Obietnica niskich, wręcz symbolicznych podatków i otwarcie gigantycznego Rynku Imperium Rosyjskiego dla ich produktów  były detonatorem Industrializacji naszego „El Dorado”. Nie bez powodu coraz liczniej osiedlający się w naszym mieście „Starsi Bracia w Wierze” nazywali te ziemie „Małą Ameryką”. Przysłowiową „wisienką na torcie” było

Takie wrażenie można było odnieść po jednej z cyklu debat, organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP, jaka miała miejsce 4 grudnia 2017 roku we Wrocławiu. To, że publiczność obecna na spotkaniu nie radziła sobie ze zrozumieniem istoty takiego dokumentu jakim jest Konstytucja, nie koniecznie musi dziwić. Na tym w końcu opiera się tzw. demokracja. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że prowadzący spotkanie mieli istotne problemy, z objaśnieniem zebranym genezy i roli takiego dokumentu. Czym jest konstytucja? Konstytucja to zwykły kontrakt zawarty pomiędzy władzą a wspólnotą! W takim kontrakcie zawarte są główne zasady mówiące o wzajemnych zależnościach, jak i podstawa organizacji wspólnoty. Konstytucja

Z cała pewności Konfederacja Spiska przyczyniła się do intensyfikacji obchodów Święta Niepodległości organizując 27 listopada 2017 konferencję w Krakowie upamiętniającą 100 rocznicę intronizacji Rady Regencyjnej. Posypały się uroczystości rocznicowe, a tegoroczne obchody 11 Listopada miały już znamiona wyjątkowości, chociaż to żadna okrągła data. Czynniki tzw. oficjalne straciły w ten sposób okazję, żeby upamiętnić to inne wydarzenie, jakże ważne dla odrodzenia, a szczególnie obrony odradzającego się Polskiego Państwa. Czy Polska w 1920 roku byłaby na tyle silna, żeby odeprzeć sowiecki atak? Można na ten temat jedynie spekulować, ale również z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że nie! Dlaczego? Ponieważ nie byłaby organizacyjnie