Rewolucja Islamska 1979 w Iranie położyła kres 2500 letniej monarchii perskiej. Do rewolucji Iran był najdynamiczniej rozwijającym się państwem w świecie islamu. Był to bardzo nowoczesny, zamożny, mający wręcz mocarstwowe ambicje kraj, rządzony przez szacha Mohammada Rezę Pahlaviego. Monarcha prowadził bardzo zręczną politykę międzynarodową, utrzymując doskonałe relacje z obiema stronami „żelaznej kurtyny”, co było bez wątpienia jednym ze źródeł irańskiego sukcesu. Ambicją szacha było wprowadzenie Iranu do grona dziesięciu największych potęg gospodarczych świata. Z rewolucją irańską mam związane osobiste wspomnienia. Byłem w tym czasie w Londynie, gdzie poznałem bardzo sympatycznego irańskiego studenta. Nie można powiedzieć, że zaprzyjaźniliśmy się, ale spędzaliśmy wspólnie

27. Zjazd Korony Czeskiej – partii czeskich monarchistów, wyłonił nowe władze na następną czteroletnią kadencję. Dotychczasowy przewodniczący Peter Nohel nie ubiegał się o ponowny wybór ze względów rodzinnych. W szranki wyborcze stanęło dwóch kandydatów Emil Adamec i dr Radim Špaček. Rywalizację o przywództwo partii zdecydowanie wygrał dr Špaček, pochodzący z Pragi biolog, pracownik naukowy jednego z badawczych instytutów. Tradycyjnie zjazdy czeskich monarchistów otwierają wystąpienia zaproszonych gości. W tym roku byli to przedstawiciele:  Austrii – Nicola Fara, prezes Schwarz-Gelbe Allianz, Polski – Jan Lech Skowera, marszałek Konfederacji Spiskiej, USA - Charles A. Coulombe, przedstawiciel International Monarchist League. Czeskie środowiska polityczne reprezentowało trzech

Otwarty europejski rynek pracy stwarza nieograniczone możliwości rozwoju kariery zawodowej, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych doświadczeń, w połączeniu z wymiernymi korzyściami natury finansowej. Warunkiem tego sukcesu jest operatywna znajomość języków obcych. Ze zrozumiałych względów duży akcent postawiony jest na znajomość języka angielskiego, ale nie zapominajmy również o tym, że największą gospodarką w Europie, a tym samym i rynkiem pracy, z bogatą ofertą zawodową dla kadry kierowniczej, są Niemcy. Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, oferuje specjalistyczne kursy językowe dla menadżerów oraz kursy języka ogólnego. Zajęcia powadzone są w małych grupach (2-4, 4-8 osób) przez doświadczonych lektorów i tłumaczy metodą konwersacyjną

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer pisma Korona Polska, który ukazuje się po bardzo długiej, bo piętnastoletniej, przerwie. Szczególną okazją do tego, aby wznowić wydawnictwo Korony Polskiej jest oktawa przygotowań Millennium Królestwa Polskiego. W ramach obchodów zostało zaplanowane wiele różnego rodzaju wydarzeń, o których chcemy pisać i informować Państwa. Pragniemy również zachować materialny ślad zdarzeń, właśnie nim będą poświęcone kolejne wydania pisma. Współczesny, zdominowany przez media elektroniczne, przekaz informacji ma charakter czasowy, bardzo ulotny. Nie odżegnujemy się od tego środka komunikacji społecznej, jest on znakiem epoki, ale słowo pisane, utrwalone na papierze, nie straciło swoich walorów. Korona Polska będzie