W sieci pojawiły się doniesienia na temat wypowiedzi rumuńskich polityków o potrzebie przywrócenia monarchii w tym kraju. Mowa tu o przewodniczącym partii PMP (Partidul Mișcarea Populară - Partia Ruchu Ludowego). 1 października 2020 r. obiegła świat inna wiadomość, o ceremonii ślubnej księcia Jerzego Michajłowicza z dynastii Romanowów, godnej Imperatorów Wszechrusi. Przeciętny obserwator sceny politycznej mógłby skomentować te fakty następująco – „Wschodnia Europa nie mogąc poradzić sobie z demokracją szuka ratunku w systemach wywodzących się z mrocznego średniowiecza”. Takim mianem często określa się monarchizm w Polsce zapominając przy tym, a może nie wiedząc, iż po II wojnie światowej mniej więcej w połowie

Pełnym międzynarodowym uznaniem polskiej państwowości była koronacja Bolesława Chrobrego na Króla Polski w dniu 18 kwietna 1025 roku. Data ta zapoczątkowała polityczny byt na mapie Europy, Królestwo Polskie, który istniał nieprzerwanie do 24 października 1795 roku – 770 lat. W tym roku trzej nasi sąsiedzi: car Rosji, król Prus i cesarz Austrii podpisali pakt rozbiorowy Królestwa Polskiego. Po 123 latach, 7 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego proklamowała niepodległość polskiego państwa. Jest to jedyna i rzeczywista data odzyskania niepodległości. Musimy pamiętać o tym, iż Rada Regencyjna posiadała międzynarodowe uznanie, jako władza zwierzchnia polskiego Państwa, tzn. Królestwa Polskiego. 11 listopada jest natomiast

Bitwa pod Grunwaldem była apogeum wojny polsko-krzyżackiej 1409 – 1411. Był to pierwszy oficjalny konflikt zbrojny Królestwa Polskiego z Państwem Zakonu Krzyżackiego, od zawarcia pokoju kaliskiego w 1343 przez króla Kazimierza Wielkiego i Wielkiego Mistrza Ludolfa Königa. Dlaczego do niego doszło? Czy nie był on przypadkiem realizacji postanowień unii polsko-litewskiej z 1385 roku? W końcu Jagiełło zobowiązał się w imieniu Litwy do odzyskania utraconych przez Polskę ziem. Te zapisy traktatu krewskiego miały raczej retoryczny charakter, ponieważ ani Litwini nie mieli zamiaru się z niego wywiązywać, ani Polacy wcale nie rwali się do walki. Wojenne zapędy Polaków zakończyły się bezpowrotnie wraz ze

ODNOWA Program współczesnej partii konserwatywnej Preambuła Polska, zniszczona ponad półwieczną totalitarną okupacją, niemalże pozbawiona elity – wymordowanej podczas II Wojny Światowej przez okupantów w obu strefach okupacyjnych i przez kolaborantów z UB czy  też skazanej na emigrację; o przerwanej ciągłości kulturowej, społecznej, materialnej i terytorialnej, wymaga Odnowy. Odnowa zakłada przeprowadzenie podstawowych reform celem przywrócenia państwowości polskiej, zlikwidowanej 22 lipca 1944 roku. Przede wszystkim dogłębnej dekomunizacji, zwłaszcza na polu oświaty i wymiaru sprawiedliwości oraz obalenia ustaleń tzw. okrągłego stołu. Polska po latach sowieckiej okupacji nie przeszła okresu restauracji. Wymaga to zmiany Konstytucji przez przywrócenie Konstytucji Kwietniowej na okres przejściowy, na podstawie której należy uchwalić nową,