Bitwa pod Grunwaldem była apogeum wojny polsko-krzyżackiej 1409 – 1411. Był to pierwszy oficjalny konflikt zbrojny Królestwa Polskiego z Państwem Zakonu Krzyżackiego, od zawarcia pokoju kaliskiego w 1343 przez króla Kazimierza Wielkiego i Wielkiego Mistrza Ludolfa Königa. Dlaczego do niego doszło? Czy nie był on przypadkiem realizacji postanowień unii polsko-litewskiej z 1385 roku? W końcu Jagiełło zobowiązał się w imieniu Litwy do odzyskania utraconych przez Polskę ziem. Te zapisy traktatu krewskiego miały raczej retoryczny charakter, ponieważ ani Litwini nie mieli zamiaru się z niego wywiązywać, ani Polacy wcale nie rwali się do walki. Wojenne zapędy Polaków zakończyły się bezpowrotnie wraz ze

ODNOWA Program współczesnej partii konserwatywnej Preambuła Polska, zniszczona ponad półwieczną totalitarną okupacją, niemalże pozbawiona elity – wymordowanej podczas II Wojny Światowej przez okupantów w obu strefach okupacyjnych i przez kolaborantów z UB czy  też skazanej na emigrację; o przerwanej ciągłości kulturowej, społecznej, materialnej i terytorialnej, wymaga Odnowy. Odnowa zakłada przeprowadzenie podstawowych reform celem przywrócenia państwowości polskiej, zlikwidowanej 22 lipca 1944 roku. Przede wszystkim dogłębnej dekomunizacji, zwłaszcza na polu oświaty i wymiaru sprawiedliwości oraz obalenia ustaleń tzw. okrągłego stołu. Polska po latach sowieckiej okupacji nie przeszła okresu restauracji. Wymaga to zmiany Konstytucji przez przywrócenie Konstytucji Kwietniowej na okres przejściowy, na podstawie której należy uchwalić nową,

Portal „w Polityce.pl” z okazji święta 3 Maja zrobił duży prezent monarchistom w Polsce, przeprowadzając profesjonalne badanie opinii publicznej na temat poparcia dla monarchii. Wiele było dywagacji, jakim poparciem cieszy się ta idea w społeczeństwie, tylko nie było nikogo, kto mógłby sfinansować takie badania. Wszystko sprowadzało się do intuicyjnych ocen. Zapytany kiedyś o skalę takiego poparcia, też intuicyjnie, oszacowałem je na ok. 15%. To byłby dobry wynik, musiałby okazać się rzeczywistością. Postanowiliśmy więc sprawdzić poparcie dla monarchii w praktyce w wyborach samorządowych 2014 roku. Powołaliśmy do życia KWW Monarchiści, który wystawił kandydatów do Rady Miejskiej Wrocławia we wszystkich 7 okręgach wyborczych miasta.

Do publicznej debaty nad pytaniem, czym była Konstytucja 3 Maja, w polskim tzw. „main stream” droga daleka. Na jakąś bliżej nieokreśloną rewolucję, typu Solidarność, nie ma raczej szans. Pocieszającym jest jednak fakt, iż w potoku frazesów pojawiają się głosy refleksji, mówiące o kryzysie, upadku, agresji zaborców. Trudno natomiast natrafić na jednoznaczne wypowiedzi. Pytanie zasadnicze brzmi: „Dlaczego należało uchwalić Konstytucję?”. Amerykanie potrzebowali konstytucji ponieważ powołali do życia własne państwo. Niezbędna więc była podstawa ustrojowo-prawna nowego bytu państwowego. Francuzi uchwalili konstytucję ponieważ obalili istniejący porządek polityczno-prawny, a nowy twór nijak się miał do poprzedniego – monarchicznego. Polacy musieli uchwalić Konstytucję, tę 3 Maja, ponieważ I Rzeczpospolita