Strona głównaOgólnaMonarchistyczny przegląd tygodnia

Jedną z najbardziej prominentnych polskich monarchistek startujących w Wyborach Parlamentarnych 2023 jest pani Marta Czech. Członek Generalności (Zarządu) Konfederacji Spiskiej, członek Zarządu Fundacji Korony Polskiej, dama Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza. Ubiega się o mandat posła w okręgu wyborczym nr 3 – Wrocław i 9 otaczających go powiatów, z listy Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość, miejsce na liście nr 3. Stanowisko pani Marty w sprawie kampanii wyborczej: Szanowni! Od razu ostrzegam, że to, co napiszę, będzie bardzo niepolityczne. I subiektywne! Trochę osób od jakiegoś czasu regularnie zagaduje mnie w tonie: Kiedy będzie pani miała banery wyborcze? Kiedy będą plakaty? Jak

Takim mianem bez wątpienia można nazwać Forum Gospodarcze Kiszyniów 2023, jakie zostało zorganizowane w stolicy Mołdawii, w dniach 22-23 lutego b.r. z inicjatywy Jego Królewskiej Wysokości Księcia Rumunii Radu. Media informują nas o coraz to nowych incydentach w Mołdawii, a nawet o jakichś zamiarach obalenia rządu. Do nich jeszcze wrócimy. Ale są również inne, takie jak to Forum Gospodarcze, którego głównym realizatorem była Rumuńska Rodzina Królewska. Im więcej jest prób destabilizacji sytuacji w Mołdawii, tym więcej należy okazywać solidarności z nią. Nasza uwaga skoncentrowała się na wojnie na Ukrainie, więc „destabilizatorzy” sytuacji w Europie chcą otworzyć kolejny front konfliktu, właśnie w

Szanowni Państwo, Pragnę przekazać tę smutną wiadomość, iż w dniu wczorajszym, 30.01.2023 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega dr Michał Daszczyszak herbu Nałęcz, członek Generalności Konfederacji Spiskiej oraz Rycerz Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! Pogrzeb odbędzie się w Krakowie w dniu 4 lutego, w sobotę, 2023 r. Msza św. w intencji zmarłego odbędzie o godz. 10.00 się w Bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu (ul. Bożego Ciała 26). O godz. 11.30 zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku z kaplicy Cmentarza Komunalnego w Wieliczce (ul. Piłsudskiego 38). Zapraszam wszystkich Kolegów i Koleżanki z Konfederacji i Rycerzy Zakonu Korony

Zainaugurowana w 2019 roku inicjatywa forów gospodarczych polsko – rumuńskich została zablokowana przez pandemię. Kolejne próby organizacji spotkań były odwoływane. Zachodziły obawy, że projekt ten zostanie całkiem zaniechany. Na szczęście tak się nie stało, ponieważ powstał on w środowisku monarchistów polskich i rumuńskich, a skoro relacje tych środowisk pozostają w dalszym ciągu bardzo żywe, więc i inicjatywę debat gospodarczych udało się uratować. JKM Księżna Małgorzata otrzymuje tytuł doktora honoris causa 12 października spotkali się ponownie przedstawiciele różnych dziedzin gospodarczych z Rumunii, Polski i Mołdawii w Auli Uniwersytetu Rolniczego w Kluż, aby podjąć rozpoczęty w 2019 roku we Wrocławiu dialog na temat wzajemnych

Jak postrzegają niektórzy Rumunii święto 10 Maja wyraża to redaktor Claudiu Padurean w artykule zamieszczonym na stronie obok „Wszystkiego najlepszego Rumunio!” Należy jedynie stwierdzić, iż nie jest to odosobniony pogląd, potwierdzenie czego były tłumy obywateli gromadzących się na trasie przejazdu królowej Małgorzaty. Tradycyjnie w dniu 10 Maja, na zakończenie uroczystości oficjalnych miało miejsce przyjęcie w ogrodach Pałacu Elżbiety zwane Garden Party, które jest spotkaniem przedstawicieli administracji państwowej, polityków, dyplomatów, organizacji społecznych oraz szerokich rzesz obywateli z królową Małgorzatą. W bieżącym roku zrezygnowano z tego wydarzenia kierując przeznaczone na ten cel środki na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Nie zrezygnowano jednak całkiem z

Znany prawicowy węgierski myśliciel, Tamás Molnár, głosił pogląd, że zadaniem kontrrewolucjonisty jest stworzenie dyskretnej, mało dostrzegalnej budowli. Nasza organizacja, Liga Królestwa Węgier, zaakceptowała takie rozwiązanie i zamiast budować ruch społeczny, wkroczyła na drogę upowszechniania i budowania społeczności. Przejawia się ono w wygłaszaniu wykładów, wydawaniu pism i publikacji artykiułów; te ostatnie publikujemy na naszym portalu internetowym (Regnum! Portál - regnumportal.hu), a najważniejsze zebrano w antologii monarchizmu, której nadaliśmy tytuł: Myśli królewskie (Királyságban Gondolkodunk – Monarchista Antologia). Budowanie społeczności przejawia się w: spotkaniach Ligi, w tworzeniu i kolportowaniu materiałów promocyjnych (naklejek, folderów), imprezach, wykładach oraz we współpracy z innymi grupami i społecznościami. Zasady działania wspólnoty

W 52 wydaniu tygodnika „Sieci” z 2021 roku ukazał się bardzo ciekawy artykuł Wojciecha Lady poświęcony polskim insygniom koronacyjnym. Autor skupia się wyłącznie na kwestii unicestwienia insygniów i innych symboli Królestwa Polskiego przez króla Prus Fryderyka Wilhelma II. Artykuł jest godny polecenia czytelnikom, chociaż w opisie ilustracji do niego załączonej znalazło się poważne przekłamanie mówiące: „Insygnia koronne, które dziś można oglądać na Wawelu, …”. Ta połowa zdania nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i wprowadza czytelnika w błąd. Nie wiadomo na jakiej podstawie pan Lada tak napisał, ponieważ wzmiankowane insygnia były i są prywatną własnością i nigdy na Wawelu nie były

Obchody w 2019 roku 450 rocznicy zawarcia traktatu pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim zwanego Unią Lubelską dały asumpt do zorganizowania w Lublinie marszu monarchistów dla upamiętnienia tego wydarzenia. Postanowiono, że takie marsze będą organizowane w Lublinie w każdą kolejną rocznicę. Nikt się nie spodziewał, iż rok 2020 będzie tak nieprzychylny dla organizacji wszelkich publicznych manifestacji, dlatego II Marsz Unii Lubelskiej odbył się dopiero 17 lipca 2021. Zaplanowana trasa przemarszu nie była zbyt długa, około jednego kilometra, od Zamku do Pomnika Unii na placu Litewskim. Uczestnicy Marszu spotkali się przed bramą prowadzącą na dziedziniec Zamku. Przybyłych powitał i zgromadzenie otworzył były

Your Majesty! W imieniu własnym, Konfederacji Spiskiej oraz monarchistów polskich składam Waszej Wysokości oraz Wielkiej Brytanii wyrazy współczucia z powodu śmieci Męża – Jego Królewskiej Mości Księcia Edynburga. Z wyrazami szacunku i poważania Jan Lech Skowera Marszałek Konfederacji Spiskiej

Skoro wszyscy, to my też. Ponieważ przenicowano ten wywiad z prawa i lewa, stąd też nie pozostało wiele do dodania. Bez odpowiedzi pozostaje jednak jedno pytanie: po co to całe przedstawienie? - czy tylko w celach marketingowych, znaczy się dla pieniędzy, czy jest w tym jakiś ukryty sens. Refleksja ogólna - wywiad nie mógł być inny niż był, ponieważ tak zwany przeciętny zjadacz kanapki McDonald i tak by tego nie zrozumiał. Trochę łez, taniej sensacji o samobójstwie i przykrościach a la Diana musiały się tam znaleźć. Powróćmy do sensu tego przedstawienia. Pojawiły się plotki o politycznych ambicjach pani Meghan z kandydaturą na

Temat „Hetmanatu” - ukrainskiej monarchii - nadal nie stracił na swojej aktualności. Hetmanat Pawła Skoropadskiego był swojego rodzaju pierwszą próbą zbudowania ukraińskiego państwa narodowego w oparciu o idee umiarkowanie prawicowe, czyli o monarchię. Ponadto państwo ukraińskie, zgodnie z planami jego przywódców, było przychylnie postrzegane przez mocarstwa europejskie w powojennej Europie. Ten ustrój w rzeczywistości istniał na terenie Ukrainy w okresie między kwietniem a grudniem 1918 roku. Wymieniając pokrótce poprzedzające wydarzenia, to należałoby wspomnieć, iż na początku 1918 roku na Ukrainie trwała wojna domowa, na początku pomiędzy czerwonymi (bolszewikami) a siłami Rady Centralnej (Socjaldemokraci, Narodowi Socjaliści). „Biali”, siły prorosyjskie oraz Ukraińscy anarchiści,

Na potrzeby lokalnego Wiecu Niepodległościowego przy okazji 11 listopada, wczorajszego ranka zebrałam kilka rezonujących we mnie myśli o wolności, które miałam okazję na wrocławskim rynku zaprezentować. Pewnie zbyt ogólnie, może zbyt chaotycznie

Było to pierwsze po 101 latach od likwidacji Księstwa Warszawskiego w 1815 roku wskrzeszenie państwa polskiego, dokonane tym razem przez dwóch zaborców, cesarzy Niemiec i Austro-Węgier. Akt powoływał Królestwo Polskie, nie określając jego granic ale zapowiadając powstanie polskich sił zbrojnych. Na czele monarchii w przyszłości miał stanąć król. W jego imieniu władzę pełniła intronizowana 27.10.1917 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. Ojcem duchowym Aktu 5 listopada był Władysław Studnicki, zwolennik oparcia się w dążeniach niepodległosciowych o Niemcy w kontrze do Rosji. To przede wszystkim w wyniku jego starań doszło do wskrzeszenia państwa polskiego 5.11.1916 roku. W efekcie ogłoszenia Aktu podjął też

Na apel Adama Orzechowskiego, antykwarysty z Nowego Sączą, odtwórcy insygniów koronacyjnych Królestwa Polskiego – tzw. Korony Chrobrego, w niedzielę 17 września 2006 roku zjechało na zamek w Starej Lubowli na Słowacji, dawnej siedziby starostów spiskich, około trzystu monarchistów z Polski, kilku krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych, aby powołać do życia stowarzyszenie mające na celu przywrócenie monarchii w Polsce. Tak powstała Konfederacja Spiska. Chociaż data 17 września kojarzy się nam z agresją Związku Sowieckiego na Polskę i pozostanie na stulecia w kalendarzu narodowych tragedii, to wydarzenie z 17 września ze Starej Lubowli, niech przejdzie do historii, jako zwiastun nadziei i symbol niekończącego

Ostatnie wydarzenia z Polski wskazują na upadek cywilizacji w kilku płaszczyznach jej życia, propaganda globalistów i orędowników republiki dewiantów wyznaczają kierunek destrukcji naszej ojczyzny. Budując zdrowy kraj w oparciu o wzorce cywilizacji łacińskiej powinniśmy się kierować rozsądkiem oraz dobrze wykreowanym systemem doktryn. Nie możemy jako cywilizacja pozwolić na upadek jedynego wyznacznika bycia jej częścią – człowieka. Obecnie dajemy przyzwolenie na triumf cywilizacji bizantyjskiej oraz neomarksitowskiej rewolucji. Musimy odbudować fundament na którym ułożymy dobrze rozwijający się kraj, postawienie na kilku polityków z opozycji nie jest szczytem naszych możliwości, musimy połączyć się w jedną zbitą strukturę ludzi którzy doprowadzą do zmiany w naszej

Walka z monarchią, szczególnie w Hiszpanii, przynosi efekty. Wieloletnie szczucie, poniżanie, pomawianie króla Hiszpanii Juana Carlosa doprowadziło do jego emigracji. Juan Carlos - bohater narodowy Hiszpanii, który nie tylko uratował swój kraj przed chaosem i wojną domową, ale zapewnił długie dziesięciolecia dynamicznego rozwoju i dobrobytu, został wygnany z własnego królestwa. On nie uciekł jak chce jedna z gazet: „Skandal! KRÓL UCIEKA z kraju. …”. Po prostu zlekceważył hołotę i wyjechał. Takich, co będą się czuli zaszczyceni podejmowaniem go u siebie jest sporo, nawet zdając sobie sprawę z tego, że komunistyczna prasa, czyli tzw. światowe media okrzykną ich natychmiast aferzystami, hochsztaplerami i

29 kwietnia zmarł w Rzymie w wieku 75 lat Fra’Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto Wielki Mistrz Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Fra’Giacomo Dalla Torre został wybrany na funkcję Wielkiego Mistrza w 2017 roku po kryzysie wewnętrznym do jakiego doszło za panowania Matthew Festinga i poproszeniu go o ustąpienie z urzędu przez papieża Franciszka. Z wykształcenia był archeologiem i historykiem sztuki. Jako wykładowca akademicki nauczał greki klasycznej w Papieskim Instytucie Urbaniana. Członkiem Zakonu został w 1985 roku. Pełnił funkcję Wielkiego Przeora Lombardii i Wenecji. Od 2004 roku był Wielkim Dowódcą Zakonu, a w 2008

Księżna Szwecji Zofia, małżonka księcia Karola Filipa, zdecydowała się odbyć kilkudniowe szkolenie i rozpoczęła wolontariat w szpitalu Sophiahemmet w Sztokholmie, w którym od 1 stycznia 2016 roku pełni funkcję honorowego prezydenta. Kurs odbyty przez Jej Królewską Wysokość pozwala na wykonywanie niemedycznych czynności w placówkach zdrowotnych, które w ostatnim czasie są znacznie przeciążone w związku z pandemią COVID-19. Postawa Księżnej Szwecji udowadnia, że rodziny panujące w Europie biorą pełną odpowiedzialność za swoje ojczyzny i w wszelki możliwy sposób starają się pomagać. Zachowanie Księżnej Värmlandu wykazuje ogromną empatię, zrozumienie i współczucie dla tych, dla których są one obecnie najbardziej potrzebne. Szwecja od kilku tygodni zmaga

Informacja o orędziu Królowej obiegła cały świat. Na początku Jej panowania fakt ten byłby uznany za całkiem normalny, ponieważ brytyjska Królowa była władczynią połowy świata. Skoro dzisiaj widzimy taką reakcję, to ma to zupełnie inny wymiar i wymowę. Reakcja świata uzmysławia nam jak wielkim autorytetem cieszy się Elżbieta II. Czym zaskarbiła sobie na takie zaufanie wśród mieszkańców globu? Jest przede wszystkim niedoścignionym wzorem monarchy. Świat w XX wieku zmieniał się w astronomicznym tempie. Jak zmieniła się Wielka Brytania i jej imperium? Z globalnego mocarstwa stała się jednym z państw drugiego planu. Odnosi się to głównie do pozycji gospodarczej i politycznego znaczenia.

Królestwo Belgii Po raz pierwszy od 22 maca 2016 roku, od czasu pamiętnych ataków terrorystycznych w Brukseli,   JKM król Belgów Filip zwrócił się z orędziem do narodu. Zaistniałą sytuację nazwał globalnym kryzysem zdrowotnym. Apelował o zastosowanie się do instrukcji i zaleceń rządu. Wyraził przekonanie, iż podjęte środki zaradcze rozprzestrzenianiu się wirusa, choć uciążliwe dla społeczeństwa, przyczynią się do zahamowania epidemii. Król Filip zakończył swoje przemówienie bardzo optymistycznym akcentem: „Obecna sytuacja przypomina nam o naszej podatności na zagrożenia, ale jednocześnie uwypukla naszą siłę. Każdy z nas może pomóc przezwyciężyć ten kryzys. Spontaniczne wezwania solidarności budzą serce. Zachęcam ich. Ta próba nas wzmocni. ”   Królestwo