Strona głównaOgólnaMonarchistyczny przegląd tygodnia

Książę Lorenz z Belgii odwiedzi w tym tygodniu Opawę. Wnuk ostatniego cesarza czeskiego osobiście weźmie udział w instalacji relikwii swojego dziadka w konkatedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opawie. Więcej, w tym warunki akredytacji, znajdziesz w tekście poniżej. Książę Belgi Lorenz, wnuk ostatniego cesarza, podczas kolejnej ważnej wizyty w śląskiej metropolii. W pierwszy weekend maja Opawę odwiedzi Jego Cesarsko-Królewska Wysokość Książę Belgii Lorenz, arcyksiążę Austrii d'Este. Do konkatedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny będą uroczyście wprowadzone relikwie błogosławionego cesarz Karola I, który był dziadkiem księcia Lorenza. Następnie w ramach prywatnego programu przewidziany jest udział w otwarciu wystawy „Wspólnymi siłami. Habsburgowie i stolica regionu

Wszystko zaczęło się od spotkania przedsiębiorców polskich i rumuńskich we Wrocławiu w 2019 roku. Do naszego grona dołączyli jeszcze przedsiębiorcy z Mołdawii. To pierwsze spotkanie zorganizowaliśmy pod szyldem „Forum Gospodarczego Transylwania – Śląsk”. Poszukiwania lokalizacji miejsca spotkań po rumuńskiej stronie (Cluj-Napoka, Bukareszt) nie do końca okazywały się sukcesem, do chwili kiedy wybór padł na Kiszyniów. Mołdawia potrzebuje pilnie politycznego i ekonomicznego wsparcia. Z inicjatywą takiego wsparcia wyszedł Jego Królewska Wysokość Radu Książę Rumunii. W 2023 miało miejsce Forum Ekonomiczne właśnie w Kiszyniowie, którego uczestnikami były trzy strony – mołdawska, rumuńska i polska. Doskonała organizacja, duża frekwencja oraz ciekawe wydarzenia towarzyszące zadecydowały

Okres Świąt Bożego Narodzenia to również czas refleksji i modlitwy. Wspomnijmy o naszej kochanej Ojczyźnie pogrążonej w beznadziejnym chaosie, pogłębiającym się z kadencji na kadencję. Ofiarujmy część naszych modłów za pomyślne nawrócenie Narodu z tej koszmarnej drogi samounicestwienia.

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie Ustawy o petycjach zwracam się do Pana z prośba o zainicjowanie zmian w Ustawie z dnia 31 stycznia z 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. W szczególności chodzi o zmianę załącznika 1 i 3 tej ustawy i wprowadzenie w godle oraz na fladze elementu nawiązującego do korony Bolesława Chrobrego. UZASADNIENIE: W 2025 roku minie dokładnie 1000 lat od koronowania Bolesława Chrobrego na Króla Polski i powstanie Królestwa Polskiego. Będzie to doskonała okazja żeby przypomnieć światu, że Polska państwowość nie zaczęła się 100 lat temu a 1000 lat temu. Wydaje mi się,

Organizacja czeskich monarchistów ze Śląska zaprasza na zamek "Hradec nad Morawicą", jest tam zaplanowane spotkanie łączące zwiedzanie pięknego zabytku, którego właścicielami do 1733 roku był ród Pruskowskich, z sesją prelekcyjną. Zostaną wygłoszone dwa bardzo interesujące referaty, jeden na temat panowania Habsburgów w wiekach średnich, a drugi o szlachcie czeskiej z lat tuż przedwojennych. Szczegółowe informacje na załączonym plakacie, tłumaczenie zbędne.

Jedną z najbardziej prominentnych polskich monarchistek startujących w Wyborach Parlamentarnych 2023 jest pani Marta Czech. Członek Generalności (Zarządu) Konfederacji Spiskiej, członek Zarządu Fundacji Korony Polskiej, dama Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza. Ubiega się o mandat posła w okręgu wyborczym nr 3 – Wrocław i 9 otaczających go powiatów, z listy Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość, miejsce na liście nr 3. Stanowisko pani Marty w sprawie kampanii wyborczej: Szanowni! Od razu ostrzegam, że to, co napiszę, będzie bardzo niepolityczne. I subiektywne! Trochę osób od jakiegoś czasu regularnie zagaduje mnie w tonie: Kiedy będzie pani miała banery wyborcze? Kiedy będą plakaty? Jak

Takim mianem bez wątpienia można nazwać Forum Gospodarcze Kiszyniów 2023, jakie zostało zorganizowane w stolicy Mołdawii, w dniach 22-23 lutego b.r. z inicjatywy Jego Królewskiej Wysokości Księcia Rumunii Radu. Media informują nas o coraz to nowych incydentach w Mołdawii, a nawet o jakichś zamiarach obalenia rządu. Do nich jeszcze wrócimy. Ale są również inne, takie jak to Forum Gospodarcze, którego głównym realizatorem była Rumuńska Rodzina Królewska. Im więcej jest prób destabilizacji sytuacji w Mołdawii, tym więcej należy okazywać solidarności z nią. Nasza uwaga skoncentrowała się na wojnie na Ukrainie, więc „destabilizatorzy” sytuacji w Europie chcą otworzyć kolejny front konfliktu, właśnie w

Szanowni Państwo, Pragnę przekazać tę smutną wiadomość, iż w dniu wczorajszym, 30.01.2023 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega dr Michał Daszczyszak herbu Nałęcz, członek Generalności Konfederacji Spiskiej oraz Rycerz Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! Pogrzeb odbędzie się w Krakowie w dniu 4 lutego, w sobotę, 2023 r. Msza św. w intencji zmarłego odbędzie o godz. 10.00 się w Bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu (ul. Bożego Ciała 26). O godz. 11.30 zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku z kaplicy Cmentarza Komunalnego w Wieliczce (ul. Piłsudskiego 38). Zapraszam wszystkich Kolegów i Koleżanki z Konfederacji i Rycerzy Zakonu Korony

Zainaugurowana w 2019 roku inicjatywa forów gospodarczych polsko – rumuńskich została zablokowana przez pandemię. Kolejne próby organizacji spotkań były odwoływane. Zachodziły obawy, że projekt ten zostanie całkiem zaniechany. Na szczęście tak się nie stało, ponieważ powstał on w środowisku monarchistów polskich i rumuńskich, a skoro relacje tych środowisk pozostają w dalszym ciągu bardzo żywe, więc i inicjatywę debat gospodarczych udało się uratować. JKM Księżna Małgorzata otrzymuje tytuł doktora honoris causa 12 października spotkali się ponownie przedstawiciele różnych dziedzin gospodarczych z Rumunii, Polski i Mołdawii w Auli Uniwersytetu Rolniczego w Kluż, aby podjąć rozpoczęty w 2019 roku we Wrocławiu dialog na temat wzajemnych

Jak postrzegają niektórzy Rumunii święto 10 Maja wyraża to redaktor Claudiu Padurean w artykule zamieszczonym na stronie obok „Wszystkiego najlepszego Rumunio!” Należy jedynie stwierdzić, iż nie jest to odosobniony pogląd, potwierdzenie czego były tłumy obywateli gromadzących się na trasie przejazdu królowej Małgorzaty. Tradycyjnie w dniu 10 Maja, na zakończenie uroczystości oficjalnych miało miejsce przyjęcie w ogrodach Pałacu Elżbiety zwane Garden Party, które jest spotkaniem przedstawicieli administracji państwowej, polityków, dyplomatów, organizacji społecznych oraz szerokich rzesz obywateli z królową Małgorzatą. W bieżącym roku zrezygnowano z tego wydarzenia kierując przeznaczone na ten cel środki na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Nie zrezygnowano jednak całkiem z

Znany prawicowy węgierski myśliciel, Tamás Molnár, głosił pogląd, że zadaniem kontrrewolucjonisty jest stworzenie dyskretnej, mało dostrzegalnej budowli. Nasza organizacja, Liga Królestwa Węgier, zaakceptowała takie rozwiązanie i zamiast budować ruch społeczny, wkroczyła na drogę upowszechniania i budowania społeczności. Przejawia się ono w wygłaszaniu wykładów, wydawaniu pism i publikacji artykiułów; te ostatnie publikujemy na naszym portalu internetowym (Regnum! Portál - regnumportal.hu), a najważniejsze zebrano w antologii monarchizmu, której nadaliśmy tytuł: Myśli królewskie (Királyságban Gondolkodunk – Monarchista Antologia). Budowanie społeczności przejawia się w: spotkaniach Ligi, w tworzeniu i kolportowaniu materiałów promocyjnych (naklejek, folderów), imprezach, wykładach oraz we współpracy z innymi grupami i społecznościami. Zasady działania wspólnoty

W 52 wydaniu tygodnika „Sieci” z 2021 roku ukazał się bardzo ciekawy artykuł Wojciecha Lady poświęcony polskim insygniom koronacyjnym. Autor skupia się wyłącznie na kwestii unicestwienia insygniów i innych symboli Królestwa Polskiego przez króla Prus Fryderyka Wilhelma II. Artykuł jest godny polecenia czytelnikom, chociaż w opisie ilustracji do niego załączonej znalazło się poważne przekłamanie mówiące: „Insygnia koronne, które dziś można oglądać na Wawelu, …”. Ta połowa zdania nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i wprowadza czytelnika w błąd. Nie wiadomo na jakiej podstawie pan Lada tak napisał, ponieważ wzmiankowane insygnia były i są prywatną własnością i nigdy na Wawelu nie były

Obchody w 2019 roku 450 rocznicy zawarcia traktatu pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim zwanego Unią Lubelską dały asumpt do zorganizowania w Lublinie marszu monarchistów dla upamiętnienia tego wydarzenia. Postanowiono, że takie marsze będą organizowane w Lublinie w każdą kolejną rocznicę. Nikt się nie spodziewał, iż rok 2020 będzie tak nieprzychylny dla organizacji wszelkich publicznych manifestacji, dlatego II Marsz Unii Lubelskiej odbył się dopiero 17 lipca 2021. Zaplanowana trasa przemarszu nie była zbyt długa, około jednego kilometra, od Zamku do Pomnika Unii na placu Litewskim. Uczestnicy Marszu spotkali się przed bramą prowadzącą na dziedziniec Zamku. Przybyłych powitał i zgromadzenie otworzył były

Your Majesty! W imieniu własnym, Konfederacji Spiskiej oraz monarchistów polskich składam Waszej Wysokości oraz Wielkiej Brytanii wyrazy współczucia z powodu śmieci Męża – Jego Królewskiej Mości Księcia Edynburga. Z wyrazami szacunku i poważania Jan Lech Skowera Marszałek Konfederacji Spiskiej

Skoro wszyscy, to my też. Ponieważ przenicowano ten wywiad z prawa i lewa, stąd też nie pozostało wiele do dodania. Bez odpowiedzi pozostaje jednak jedno pytanie: po co to całe przedstawienie? - czy tylko w celach marketingowych, znaczy się dla pieniędzy, czy jest w tym jakiś ukryty sens. Refleksja ogólna - wywiad nie mógł być inny niż był, ponieważ tak zwany przeciętny zjadacz kanapki McDonald i tak by tego nie zrozumiał. Trochę łez, taniej sensacji o samobójstwie i przykrościach a la Diana musiały się tam znaleźć. Powróćmy do sensu tego przedstawienia. Pojawiły się plotki o politycznych ambicjach pani Meghan z kandydaturą na

Temat „Hetmanatu” - ukrainskiej monarchii - nadal nie stracił na swojej aktualności. Hetmanat Pawła Skoropadskiego był swojego rodzaju pierwszą próbą zbudowania ukraińskiego państwa narodowego w oparciu o idee umiarkowanie prawicowe, czyli o monarchię. Ponadto państwo ukraińskie, zgodnie z planami jego przywódców, było przychylnie postrzegane przez mocarstwa europejskie w powojennej Europie. Ten ustrój w rzeczywistości istniał na terenie Ukrainy w okresie między kwietniem a grudniem 1918 roku. Wymieniając pokrótce poprzedzające wydarzenia, to należałoby wspomnieć, iż na początku 1918 roku na Ukrainie trwała wojna domowa, na początku pomiędzy czerwonymi (bolszewikami) a siłami Rady Centralnej (Socjaldemokraci, Narodowi Socjaliści). „Biali”, siły prorosyjskie oraz Ukraińscy anarchiści,

Na potrzeby lokalnego Wiecu Niepodległościowego przy okazji 11 listopada, wczorajszego ranka zebrałam kilka rezonujących we mnie myśli o wolności, które miałam okazję na wrocławskim rynku zaprezentować. Pewnie zbyt ogólnie, może zbyt chaotycznie

Było to pierwsze po 101 latach od likwidacji Księstwa Warszawskiego w 1815 roku wskrzeszenie państwa polskiego, dokonane tym razem przez dwóch zaborców, cesarzy Niemiec i Austro-Węgier. Akt powoływał Królestwo Polskie, nie określając jego granic ale zapowiadając powstanie polskich sił zbrojnych. Na czele monarchii w przyszłości miał stanąć król. W jego imieniu władzę pełniła intronizowana 27.10.1917 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. Ojcem duchowym Aktu 5 listopada był Władysław Studnicki, zwolennik oparcia się w dążeniach niepodległosciowych o Niemcy w kontrze do Rosji. To przede wszystkim w wyniku jego starań doszło do wskrzeszenia państwa polskiego 5.11.1916 roku. W efekcie ogłoszenia Aktu podjął też

Na apel Adama Orzechowskiego, antykwarysty z Nowego Sączą, odtwórcy insygniów koronacyjnych Królestwa Polskiego – tzw. Korony Chrobrego, w niedzielę 17 września 2006 roku zjechało na zamek w Starej Lubowli na Słowacji, dawnej siedziby starostów spiskich, około trzystu monarchistów z Polski, kilku krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych, aby powołać do życia stowarzyszenie mające na celu przywrócenie monarchii w Polsce. Tak powstała Konfederacja Spiska. Chociaż data 17 września kojarzy się nam z agresją Związku Sowieckiego na Polskę i pozostanie na stulecia w kalendarzu narodowych tragedii, to wydarzenie z 17 września ze Starej Lubowli, niech przejdzie do historii, jako zwiastun nadziei i symbol niekończącego

Ostatnie wydarzenia z Polski wskazują na upadek cywilizacji w kilku płaszczyznach jej życia, propaganda globalistów i orędowników republiki dewiantów wyznaczają kierunek destrukcji naszej ojczyzny. Budując zdrowy kraj w oparciu o wzorce cywilizacji łacińskiej powinniśmy się kierować rozsądkiem oraz dobrze wykreowanym systemem doktryn. Nie możemy jako cywilizacja pozwolić na upadek jedynego wyznacznika bycia jej częścią – człowieka. Obecnie dajemy przyzwolenie na triumf cywilizacji bizantyjskiej oraz neomarksitowskiej rewolucji. Musimy odbudować fundament na którym ułożymy dobrze rozwijający się kraj, postawienie na kilku polityków z opozycji nie jest szczytem naszych możliwości, musimy połączyć się w jedną zbitą strukturę ludzi którzy doprowadzą do zmiany w naszej