Strona głównaOgólnaMonarchistyczny przegląd tygodnia

Obchody w 2019 roku 450 rocznicy zawarcia traktatu pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim zwanego Unią Lubelską dały asumpt do zorganizowania w Lublinie marszu monarchistów dla upamiętnienia tego wydarzenia. Postanowiono, że takie marsze będą organizowane w Lublinie w każdą kolejną rocznicę. Nikt się nie spodziewał, iż rok 2020 będzie tak nieprzychylny dla organizacji wszelkich publicznych manifestacji, dlatego II Marsz Unii Lubelskiej odbył się dopiero 17 lipca 2021. Zaplanowana trasa przemarszu nie była zbyt długa, około jednego kilometra, od Zamku do Pomnika Unii na placu Litewskim. Uczestnicy Marszu spotkali się przed bramą prowadzącą na dziedziniec Zamku. Przybyłych powitał i zgromadzenie otworzył były

Your Majesty! W imieniu własnym, Konfederacji Spiskiej oraz monarchistów polskich składam Waszej Wysokości oraz Wielkiej Brytanii wyrazy współczucia z powodu śmieci Męża – Jego Królewskiej Mości Księcia Edynburga. Z wyrazami szacunku i poważania Jan Lech Skowera Marszałek Konfederacji Spiskiej

Skoro wszyscy, to my też. Ponieważ przenicowano ten wywiad z prawa i lewa, stąd też nie pozostało wiele do dodania. Bez odpowiedzi pozostaje jednak jedno pytanie: po co to całe przedstawienie? - czy tylko w celach marketingowych, znaczy się dla pieniędzy, czy jest w tym jakiś ukryty sens. Refleksja ogólna - wywiad nie mógł być inny niż był, ponieważ tak zwany przeciętny zjadacz kanapki McDonald i tak by tego nie zrozumiał. Trochę łez, taniej sensacji o samobójstwie i przykrościach a la Diana musiały się tam znaleźć. Powróćmy do sensu tego przedstawienia. Pojawiły się plotki o politycznych ambicjach pani Meghan z kandydaturą na

Temat „Hetmanatu” - ukrainskiej monarchii - nadal nie stracił na swojej aktualności. Hetmanat Pawła Skoropadskiego był swojego rodzaju pierwszą próbą zbudowania ukraińskiego państwa narodowego w oparciu o idee umiarkowanie prawicowe, czyli o monarchię. Ponadto państwo ukraińskie, zgodnie z planami jego przywódców, było przychylnie postrzegane przez mocarstwa europejskie w powojennej Europie. Ten ustrój w rzeczywistości istniał na terenie Ukrainy w okresie między kwietniem a grudniem 1918 roku. Wymieniając pokrótce poprzedzające wydarzenia, to należałoby wspomnieć, iż na początku 1918 roku na Ukrainie trwała wojna domowa, na początku pomiędzy czerwonymi (bolszewikami) a siłami Rady Centralnej (Socjaldemokraci, Narodowi Socjaliści). „Biali”, siły prorosyjskie oraz Ukraińscy anarchiści,

Na potrzeby lokalnego Wiecu Niepodległościowego przy okazji 11 listopada, wczorajszego ranka zebrałam kilka rezonujących we mnie myśli o wolności, które miałam okazję na wrocławskim rynku zaprezentować. Pewnie zbyt ogólnie, może zbyt chaotycznie

Było to pierwsze po 101 latach od likwidacji Księstwa Warszawskiego w 1815 roku wskrzeszenie państwa polskiego, dokonane tym razem przez dwóch zaborców, cesarzy Niemiec i Austro-Węgier. Akt powoływał Królestwo Polskie, nie określając jego granic ale zapowiadając powstanie polskich sił zbrojnych. Na czele monarchii w przyszłości miał stanąć król. W jego imieniu władzę pełniła intronizowana 27.10.1917 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. Ojcem duchowym Aktu 5 listopada był Władysław Studnicki, zwolennik oparcia się w dążeniach niepodległosciowych o Niemcy w kontrze do Rosji. To przede wszystkim w wyniku jego starań doszło do wskrzeszenia państwa polskiego 5.11.1916 roku. W efekcie ogłoszenia Aktu podjął też

Na apel Adama Orzechowskiego, antykwarysty z Nowego Sączą, odtwórcy insygniów koronacyjnych Królestwa Polskiego – tzw. Korony Chrobrego, w niedzielę 17 września 2006 roku zjechało na zamek w Starej Lubowli na Słowacji, dawnej siedziby starostów spiskich, około trzystu monarchistów z Polski, kilku krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych, aby powołać do życia stowarzyszenie mające na celu przywrócenie monarchii w Polsce. Tak powstała Konfederacja Spiska. Chociaż data 17 września kojarzy się nam z agresją Związku Sowieckiego na Polskę i pozostanie na stulecia w kalendarzu narodowych tragedii, to wydarzenie z 17 września ze Starej Lubowli, niech przejdzie do historii, jako zwiastun nadziei i symbol niekończącego

Ostatnie wydarzenia z Polski wskazują na upadek cywilizacji w kilku płaszczyznach jej życia, propaganda globalistów i orędowników republiki dewiantów wyznaczają kierunek destrukcji naszej ojczyzny. Budując zdrowy kraj w oparciu o wzorce cywilizacji łacińskiej powinniśmy się kierować rozsądkiem oraz dobrze wykreowanym systemem doktryn. Nie możemy jako cywilizacja pozwolić na upadek jedynego wyznacznika bycia jej częścią – człowieka. Obecnie dajemy przyzwolenie na triumf cywilizacji bizantyjskiej oraz neomarksitowskiej rewolucji. Musimy odbudować fundament na którym ułożymy dobrze rozwijający się kraj, postawienie na kilku polityków z opozycji nie jest szczytem naszych możliwości, musimy połączyć się w jedną zbitą strukturę ludzi którzy doprowadzą do zmiany w naszej

Walka z monarchią, szczególnie w Hiszpanii, przynosi efekty. Wieloletnie szczucie, poniżanie, pomawianie króla Hiszpanii Juana Carlosa doprowadziło do jego emigracji. Juan Carlos - bohater narodowy Hiszpanii, który nie tylko uratował swój kraj przed chaosem i wojną domową, ale zapewnił długie dziesięciolecia dynamicznego rozwoju i dobrobytu, został wygnany z własnego królestwa. On nie uciekł jak chce jedna z gazet: „Skandal! KRÓL UCIEKA z kraju. …”. Po prostu zlekceważył hołotę i wyjechał. Takich, co będą się czuli zaszczyceni podejmowaniem go u siebie jest sporo, nawet zdając sobie sprawę z tego, że komunistyczna prasa, czyli tzw. światowe media okrzykną ich natychmiast aferzystami, hochsztaplerami i

29 kwietnia zmarł w Rzymie w wieku 75 lat Fra’Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto Wielki Mistrz Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Fra’Giacomo Dalla Torre został wybrany na funkcję Wielkiego Mistrza w 2017 roku po kryzysie wewnętrznym do jakiego doszło za panowania Matthew Festinga i poproszeniu go o ustąpienie z urzędu przez papieża Franciszka. Z wykształcenia był archeologiem i historykiem sztuki. Jako wykładowca akademicki nauczał greki klasycznej w Papieskim Instytucie Urbaniana. Członkiem Zakonu został w 1985 roku. Pełnił funkcję Wielkiego Przeora Lombardii i Wenecji. Od 2004 roku był Wielkim Dowódcą Zakonu, a w 2008

Księżna Szwecji Zofia, małżonka księcia Karola Filipa, zdecydowała się odbyć kilkudniowe szkolenie i rozpoczęła wolontariat w szpitalu Sophiahemmet w Sztokholmie, w którym od 1 stycznia 2016 roku pełni funkcję honorowego prezydenta. Kurs odbyty przez Jej Królewską Wysokość pozwala na wykonywanie niemedycznych czynności w placówkach zdrowotnych, które w ostatnim czasie są znacznie przeciążone w związku z pandemią COVID-19. Postawa Księżnej Szwecji udowadnia, że rodziny panujące w Europie biorą pełną odpowiedzialność za swoje ojczyzny i w wszelki możliwy sposób starają się pomagać. Zachowanie Księżnej Värmlandu wykazuje ogromną empatię, zrozumienie i współczucie dla tych, dla których są one obecnie najbardziej potrzebne. Szwecja od kilku tygodni zmaga

Informacja o orędziu Królowej obiegła cały świat. Na początku Jej panowania fakt ten byłby uznany za całkiem normalny, ponieważ brytyjska Królowa była władczynią połowy świata. Skoro dzisiaj widzimy taką reakcję, to ma to zupełnie inny wymiar i wymowę. Reakcja świata uzmysławia nam jak wielkim autorytetem cieszy się Elżbieta II. Czym zaskarbiła sobie na takie zaufanie wśród mieszkańców globu? Jest przede wszystkim niedoścignionym wzorem monarchy. Świat w XX wieku zmieniał się w astronomicznym tempie. Jak zmieniła się Wielka Brytania i jej imperium? Z globalnego mocarstwa stała się jednym z państw drugiego planu. Odnosi się to głównie do pozycji gospodarczej i politycznego znaczenia.

Królestwo Belgii Po raz pierwszy od 22 maca 2016 roku, od czasu pamiętnych ataków terrorystycznych w Brukseli,   JKM król Belgów Filip zwrócił się z orędziem do narodu. Zaistniałą sytuację nazwał globalnym kryzysem zdrowotnym. Apelował o zastosowanie się do instrukcji i zaleceń rządu. Wyraził przekonanie, iż podjęte środki zaradcze rozprzestrzenianiu się wirusa, choć uciążliwe dla społeczeństwa, przyczynią się do zahamowania epidemii. Król Filip zakończył swoje przemówienie bardzo optymistycznym akcentem: „Obecna sytuacja przypomina nam o naszej podatności na zagrożenia, ale jednocześnie uwypukla naszą siłę. Każdy z nas może pomóc przezwyciężyć ten kryzys. Spontaniczne wezwania solidarności budzą serce. Zachęcam ich. Ta próba nas wzmocni. ”   Królestwo

Rok 2020 Rokiem Króla Władysława Łokietka               Rok 2020 jest datą szczególną z uwagi na przypadające rocznice upamiętniające wielkie wydarzenia historyczne, a do nich należy 700-lecie koronacji księcia Władysława  Łokietka na króla odrodzonego Królestwa Polskiego.             Konfederacja Spiska ogłasza rok 2020 Rokiem Króla Władysława Łokietka!             W ponad tysiącletniej historii polskiej państwowości miało miejsce wiele wydarzeń o charakterze ważnym, wyjątkowym, przełomowym, natomiast są cztery daty, które przypominają nam o fundamentach, na których stoi gmach naszej Ojczyzny. Pierwszą jest Chrzest Polski w 966 r., który położył podwaliny pod nową wspólnotę ideowo – polityczną i przekazał jej system wartości moralnych. Drugą jest koronacja na króla księcia Bolesława

Nie wiem, który to już z kolei, ja miałem przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu po raz pierwszy. Należy przyznać czeskim monarchistom, że pomysł z marszem mieli świetny. Pochód w dniu święta narodowego przemaszerował głównymi ulicami Pragi, poczynając od pomnika św. Wacława, gdzie praktycznie rozpoczyna się Stare Miasto, przynajmniej ta część turystyczna, a kończąc na wzgórzu zamkowym Hradczan, to świetna promocja monarchizmu. Trasą trzech kilometrów pochód przemierzał ponad dwie i pół godziny, dokonując dwóch postojów dla upamiętnienia szczególnych miejsc w Pradze, których ślady republikańskie władze Czech starają się zatrzeć. Pierwsze to Kolumna Maryi na Rynku Staromiejskim – symbol panowania Habsburgów w Cechach,

Po raz drugi austriaccy monarchiści spod znaku Schwarz-Gelbe Allianz organizują w Wiedniu kongres, który gromadzi spore rzesze zwolenników idei królewskiej z całej Europy. Sukces hrabiego Stolberg-Stolberg polega również na tym, iż zdołał on przekonać do organizowanego przez siebie przedsięwzięcia wielu prominentnych przedstawicieli życia publicznego, którzy podejmują, tak „nie na czasie”, tematy jak monarchizm. Z historii bardziej jest znany wiedeński kongres monarchów, a te współczesne, monarchistów, zaczynają dopiero kształtować swój charakter. To pierwsze spotkanie sprzed roku należy uznać za bardzo udane. Zgromadził monarchistów z ponad dwudziestu krajów i nie tylko tych, które próbują ponownie wybić się monarchię, ale i tych, gdzie monarchia

Czescy monarchiści zapraszają na tradycyjny marsz dla monarchii, jaki odbędzie się 28 października 2019 w Pradze. Początek marszu o godz. 14.00. Zbiórka na placu Wacława przed pomnikiem, a następnie przemarsz ulicami Pragi do zamku na Hradczanach. W tym roku nie zabraknie flag polskich monarchistów. Zainteresowanych udziałem proszę o kontakt na adres: biuro@monarchia.info.pl

Została już otwarta strona internetowa Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza. Nie jest jeszcze w pełni gotowa, ale znajdziecie Państwo tam podstawowe informacje na temat Zakonu. Strona została pomyślana, jako źródło podstawowych informacji na temat Zakonu, nie będzie to miejsce do zamieszczania opinii, poglądów, czy innych publikacji. Polecamy adres: www.koronni.pl Pozdrawiam Jan Lech Skowera

Święto 10 Maja w Rumunii można porównać z polskim świętem 3 Maja. Chociaż występują pewne różnice, to łączy je jedno – monarchia. To co w Rumunii jest przy tej okazji mocno eksponowane, to w Polsce za to skrzętnie ukrywane. Konstytucja 3 Maja wyznaczając przyszłą dynastię w praktyce odnawia ustrój monarchiczny. Tak, w Rumuni 10 maja jest prawdziwie dniem monarchii. Oficjalne uznawane przez państwo święto narodowe w całej rozciągłości odnosi się do monarchicznych tradycji tego kraju, związanych z historią tworzenia się rumuńskiej państwowości. Imperium Osmańskie w drugie połowie XIX w. przeżywa poważy kryzys, co starają się wykorzystać narodu bałkańskie znajdujące się jeszcze pod

Minione Forum miało szczególny charakter. Po raz pierwszy z sal obrad w wewnętrznym gronie zainteresowanych wyszliśmy do społeczeństwa. W ten sposób mogliśmy pokazać, że korona królów to nie tylko zamierzchłe dzieje naszej historii, ale również otaczająca nas rzeczywistość. O tym mogli przekonać się mieszkańcy Radomia. Obrady XII Forum Monarchistów Polskich połączyliśmy z udziałem w dorocznych obchodach święta Św. Kazimierza, patrona miasta Radomia i Diecezji Radomskiej, a jednocześnie patrona Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej. W ramach tzw. KAZIKÓW mieliśmy sposobność spotkać się z mieszkańcami Radomia w Resursie Obywatelskiej, podczas którego zaprezentowaliśmy założenia ideowe Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej, porozmawialiśmy o monarchizmie i jak zwykle