Otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie do udziału w Forum Gospodarczym organizowanym w Kiszyniowie z inicjatywy Księcia Rumunii Radu. Wspominałem o tym wydarzeniu w komunikacie o działalności Konfederacji Spiskiej na pierwsze półrocze  bieżącego roku. Ideą kiszyniowskiego Forum jest wsparcie dążeń Mołdawii do reorientacji relacji gospodarczych Mołdawii ze Wschodu na Zachód