Liga Królestwa Węgier

Znany prawicowy węgierski myśliciel, Tamás Molnár, głosił pogląd, że zadaniem kontrrewolucjonisty jest stworzenie dyskretnej, mało dostrzegalnej budowli.

Nasza organizacja, Liga Królestwa Węgier, zaakceptowała takie rozwiązanie i zamiast budować ruch społeczny, wkroczyła na drogę upowszechniania i budowania społeczności. Przejawia się ono w wygłaszaniu wykładów, wydawaniu pism i publikacji artykiułów; te ostatnie publikujemy na naszym portalu internetowym (Regnum! Portál – regnumportal.hu), a najważniejsze zebrano w antologii monarchizmu, której nadaliśmy tytuł: Myśli królewskie (Királyságban Gondolkodunk – Monarchista Antologia).

Budowanie społeczności przejawia się w: spotkaniach Ligi, w tworzeniu i kolportowaniu materiałów promocyjnych (naklejek, folderów), imprezach, wykładach oraz we współpracy z innymi grupami i społecznościami.

Zasady działania wspólnoty politycznej, której odbudowy widzimy potrzebę, są zupełnie inne od zasad działania organizacji, które nie odrzucają zasad i praktyk działania wielopartyjnej republiki demokratycznej.

Możliwość założenia partii została od samego początku wykluczona, z powodu oczekiwania minimalnego sukcesu politycznego, a tym samym kpiny z monarchizmu. Przyjęcie reguł gry republiki wydawało się kontrproduktywne.

Tym samym nasza działalność poszła w innym kierunku: celem było przygotowanie, szerzenie i upowszechnianie wiedzy. Zamiast czekać na króla dojrzałego do korony, pomyśleliśmy, że stworzymy lud dojrzały do ​​króla; krok po kroku, korzystając z narzędzi, którymi dysponujemy. W pierwszej kolejności sięgneliśmy do pisma i materiałów źródłowych, celem tego było promowanie czystości zasad jasności podlądów. Utrzymujemy to nadal, publikujemy teksty i recenzje, najczęściej na naszej stronie na Facebooku, ale także na naszym blogu i portalu.

Wpisy, często dłuższe niż oczekiwano, poruszają tematykę Królestwa Węgier, ale nowością jest to, że – także artykuły historyczne – wskazują na królestwo przede wszystkim jako aktualną alternatywę. To, do czego dążymy, to przygotowanie społeczeństwa do realizacji drogi prowadzącej do żywej restauracji tu i teraz, do tego zmierza nasza działalność, więc teksty historyczne też nie służą jedynie nostalgii, ale kształtują wzorce postaw i wydarzeń dla ludzi do naśladowania .

Dział artykułów jest więc bardzo ważny, ponieważ ujawnia okoliczności funkcjonowania  republiki. W ich koncepcji najlepiej widać wyobcowanie republikańskiego, jednopartyjnego i wreszcie wielopartyjnego demokratycznego państwa z węgierskiej tradycji konstytucyjnej,  publicznoprawnej oraz z duszy narodu.

Jednak przeszłość nie dominuje – może tylko ilościowo – wśród naszych artykułów: chodzi przede wszystkim o zrozumienie obecnej sytuacji i przygotowanie duchowe umożliwiające przywrócenie monarchii, w czym nasze publikacje polityczne, filozoficzne i prawne odgrywają kluczową rolę. W nich nade wszystko analizujemy system prawa publicznego Królestwa Węgier, kwestię legitymacji i legalności, staramy się ujawnić genezę upadku (upadków) oraz omawiamy etapy restauracji.

W wyniku rosnącego zainteresowania postanowiliśmy wejść również na arenę życia społecznego, dlatego na początku roku 2010 założyliśmy Ligę Królestwa Węgier. Początkowo działała jako prosta grupa na Facebooku, ale spotkania i wydarzenia społecznościowe stały się bardziej powszechne, a członkostwo rosło.

Postać Ligi została wybrana na wzór wspólnot monarchistycznych krajów zachodnich, zwłaszcza francuskich; dobrze odzwiertlającą różnicę między ruchem a klubem elit, w którym chcemy stymulować dynamikę działań i rozwoju.

Z jednej strony nie chcemy pozostawać prostą grupą przyjaciół i ograniczać naszych działań do spotkań, z drugiej nie chcemy wpaść w pułapkę ruchu, gdzie wszystkie nasze działania są skierowanie na zewnętrz, zgodnie z teorią Tamása Molnára, dąrzymy do zakotwiczenia cichej konstrukcji w nowoczesności.

Dlatego oprócz spotkań nasi członkowie są aktywni w samorządach Węgier – dwóch jako burmistrzowie – są organizatorami lokalnych społeczności oraz wizytówką promującą reputację naszego środowiska.

Zaplecze finansowe portalu i ligi monarchistycznej powinno być zabezpieczone, dlatego stworzyliśmy Fundację Pro Regno Hungariae, która jest widzialną twarzą naszej społeczności, naszej strony internetowej i działalności ligi.

Węgierska społeczność monarchistyczna utrzymuje relacje z kilkoma organizacjami, których celem jest przywrócenie lub zachowanie wartości związanych z naszym królestwem, takich jak np. z królem Karolem. Podpisaliśmy umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Węgierskich Rodzin Historycznych. Nasza społeczność jest również w dobrym kontakcie z wieloma prawicowymi organizacjami i ruchami, które cenią dziedzictwo naszego królestwa.

W ten sposób monarchizm jest obecny w życiu Węgier, co nie wydaje się wiele, ale i tak dokonał się wielki rozwój w porównaniu do miejsca, w którym zaczynaliśmy. Wiemy oczywiście, że zawsze możemy być bardziej aktywni, lepiej się rozwijać i to jest wyzwanie dla nas na przyszłość. Nie spodziewamy się szybkich sukcesów, mamy świadomość, że pracujemy dla naszych wnuków, jednak z Bożą pomocą możemy przygotować dla nich odpowiedni grunt.

Piotr Uhel

Piotr Uhel Autor tekstu jest dyrektorem zarządzającym Ligi Królestwa Węgier i prezesem fundacji Pro Regno Hungariae.

Podziel się

Najnowszy komentarz

  • Super mądra strategia, godna naśladowania. Gratuluję. Jan Mirosław Rybski herbu Grzymała.

zostaw komentarz