Znany prawicowy węgierski myśliciel, Tamás Molnár, głosił pogląd, że zadaniem kontrrewolucjonisty jest stworzenie dyskretnej, mało dostrzegalnej budowli. Nasza organizacja, Liga Królestwa Węgier, zaakceptowała takie rozwiązanie i zamiast budować ruch społeczny, wkroczyła na drogę upowszechniania i budowania społeczności. Przejawia się ono w wygłaszaniu wykładów, wydawaniu pism i