RADOSNYCH ŚWIĄT ORAZ DO SIEGO 2023 ROKU! Świat ma dziś świąteczny blask, bo wszystko się rodzi na nowo, kiedy Pan Jezus przychodzi do nas dając nadzieję na lepsze jutro. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu w imieniu własnym, Konfederacji Spiskiej, Fundacji Korony Polskiej oraz wszystkich zwolenników idei królewskiej. Z wyrazami szacunku

KONFEDERACJA SPISKA NA ZEBRANIU ACCADEMII MAURIZIANA               Udział naszej delegacji na jesiennej sesji Międzynarodowej Akademii św. Maurycego w Rzymie, w dniu 19 listopada 2022, należy włączyć w poczet aktywności Konfederacji na arenie międzynarodowej. Analogicznie do naszego środowiska, możemy odnaleźć elementy działalności Akademii w założeniach i działaniach Fundacji

ZAPROSZENIE Rycerski Zakon Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza jest katolicką organizacją pielęgnującą tradycje polskiej monarchii, działającą na podstawie prawa kanonicznego, której Zwierzchnikiem Apostolskim jest Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski. Krzyż Orderu Korony Polskiej, w jednej klasie krzyża komandorskiego, jest najwyższym odznaczeniem społeczności idei królewskiej

Jeden z komentatorów w telewizji brytyjskiej, określił uroczystości związane z pogrzebem królowej Elżbiety II jako największe wydarzenie państwowe i religijne w dziejach Anglii. Ponieważ pogląd ten wygłosił zawodowy historyk, należy więc podejść do takiego stwierdzenia poważnie. Ocenę wielkości wydarzenia pozostawmy Anglikom, jednak dla nas obserwatorów