Strona głównaOtagowane wpisy"Jarosław"

My Naród, Potomni Królestwa Polskiego, Potomni Wielkiego Księstwa Litewskiego, Potomni Rusi Kijowskiej, Białorusy, Litwini, Polacy, Ukraińcy, W pragnieniu wolności, pokoju, wiary chrześcijańskiej i miłości, Niosąc w sercu Złoty Wiek Rzeczypospolitej, W historii Unii lubelskiej, Unii hadziackiej, Rzeczypospolitej Obojga Narodów Kładziemy myśl i fundamenty pod nowy ład i porządek Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. REX POLONIAE Nie z mieczem,