Strona głównaOtagowane wpisy"Rod Steward"

Pytanie w polskich warunkach retoryczne, ponieważ Konstytucja tzw. marcowa z 1921 wprowadza regulację prawną, lekko kuriozalną,  określającą m.in. stosunek państwa do tytułów rodowych czy herbów. Artykuł 96 tejże Konstytucji mówi: Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również żadnych herbów, tytułów rodowych i