Chorągiew Konfederacji Spiskiej będzie wspierać armię polsko-litewską, żeby w 607 odsłonie bitwy grunwaldzkiej ponownie pokonać Krzyżaków. Miejsce koncentracji wojsk konfederackich w Siemianach koło Iławy. Planujemy akcję informacyjną o monarchii wśród turystów, którzy przybędą na pola Grunwaldu,  w sobotę 15 lipca. Mamy przygotowany namiot organizacyjny i materiały promocyjne.

Republikanizm czy Monarchizm? Sukcesja tronu Zjednoczonego Królestwa i pokoleniowa zmiana monarchów w Belgii, Holandii oraz ostatnio zapowiadana w Hiszpanii, jak również wejście do Parlamentu Europejskiego czterech monarchistów z KNP stawia na nowo pytania o restytucję monarchii  jako alternatywę dla republiki w Polsce. Sukcesja, następcy tronu,