Rok 2020 Rokiem Króla Władysława Łokietka               Rok 2020 jest datą szczególną z uwagi na przypadające rocznice upamiętniające wielkie wydarzenia historyczne, a do nich należy 700-lecie koronacji księcia Władysława  Łokietka na króla odrodzonego Królestwa Polskiego.             Konfederacja Spiska ogłasza rok 2020 Rokiem Króla Władysława Łokietka!             W ponad

Szanowni Państwo!   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę zadziwienia tajemnicą Narodzin Boga, który choć potężny i wszechmocny, pozwala się odnaleźć w tym co słabe, mało wartościowe, odrzucone. Życzę odkrycia sensu historii, która często jest pogubiona. Odnalezienia dobra wokół nas, które wzrasta w cichości. Nadziei na trwałość więzi, które buduje codzienny trud. A