To wszystko co dzieje się w polityce wokół nas ma swoje logiczne uzasadnienie, chociaż jest przeważnie źle interpretowane, albo wręcz niezrozumiałe. Twierdzenie to należałoby uznać za niezasadne przy założeniu, że celem polityki jest realizacja społecznych oczekiwań i dążeń. Niestety jest to jedynie „produkt uboczny” walki