Strona głównaOgólnaArtykułyKonferencja dla upamiętnienia Rady Regencyjnej

Konferencja dla upamiętnienia Rady Regencyjnej

Obchody upamiętniające 100. Rocznicę Intronizacji Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego rozpoczęła uroczysta Msza św. odprawiona przez Ojców Dominikanów w Kościele Zakonu przy ulicy Stolarskiej. Wielki ukłon w stronę dominikańskiej Braci za wspaniałą oprawę Mszy św. Zrobiła ona wielkie wrażenie na naszych Gościach z zagranicy.

 

Myślą przewodnią konferencji zorganizowanej w dniu 27 października 2017 roku w Krakowie przez Konfederację Spiską, pod patronatem prezydenta Jacka Majchrowskiego było pytanie postawione do wypowiedzi jednego z historyków – publicystów: Kontrast słabej i zagubionej Polski 1939 roku z potężną cywilizacyjnie i militarnie Polską 1920 roku to jeden z dowodów, że w historii państw nie ma gwarancji rozwoju i  postępu. Zdarza się zastój lub nawet regres. Nawet regres śmiercionośny.

Pytanie brzmiało: „Kto tę potęgę cywilizacyjną i militarną Polski 1920 roku budował?”

W  wystąpieniach wszystkich mówców zabierających głos, nie wyłączając pani wicemarszałek Sejmu Barbary Dolniak, która skierowała list do uczestników konferencji, podkreślali znaczenie i wkład Rady Regencyjnej w proces budowy niepodległego państwa Polskiego.

Pan prezydent prof. Jacek Majchrowski w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na ocenę Rady Regencyjnej we współczesnej historiografii, jej miejsca w badaniach naukowych oraz uwarunkowania polityczne w środowiskach polskich trzech zaborów i okupowanego Królestwa Polskiego, jak i te zewnętrzne, naznaczone upadkiem tysiącletniego monarchicznego porządku Europy.

Hrabia Stolberg – Stolberg wyraził zadowolenie z możliwości ponownego spotkania się ze środowiskiem Konfederacji Spiskiej, tym razem w Krakowie, poprzednio uczestniczył i referat wygłosił na Forum Monarchistów w Zbożennej. Wystąpienie Hrabiego miało charakter osobistej retrospekcji związanej z domem Habsburgów, odnoszącej się do Polski, a szczególnie jej ziem południowych z pogranicza Rzeczypospolitej i Austro-Węgier. W dalszej części nawiązał do współczesnych relacji polsko-austriackich oraz dwóch wydarzeń, które te relacje kształtują. Pierwszym była Wiktoria Wiedeńska króla Jana III Sobieskiego. Postać Jana III Sobieskiego, zdaniem hrabiego Stolberga, w wielu kręgach społecznych jest zaliczana do austriackiego panteonu bohaterów narodowych. Drugim jest pontyfikat Jana Pawła II i Jego wizyty w Austrii. Nauczanie Papieża Polaka przyczyniło się do odrodzenia austriackiego Kościoła. To On spowodował, że w kościołach ponownie w większej liczbie pojawili się wierni. Hrabia Stolberg wyraził swoje uznanie dla inicjatywy „Różaniec bez granic”, widząc w niej siłę i ducha polskiego katolicyzmu, będącego nadzieją i przykładem dla zagubionej ideowo Europy.

Tę cześć konferencji, w której mówcy wyrażali bardziej osobisty pogląd na tematy historyczne, walki o niepodległość, czy Rady Regencyjnej zakończył Przewodniczący Rady Miasta Sosnowca pan Wilhelm Zych. Podkreślił on bliskie związki Sosnowca z Krakowem, te współczesne, jak i historyczne, wspominając trasę Legionów wiodącą przez Sosnowiec.

Wiodący referat konferencji „Geneza powstania i działalność Rady Regencyjnej” wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki. W narzuconych ramach czasowych nie mógł omówić całości zagadnienia, skupił się więc na temacie, czyli genezie powstania Rady Regencyjnej. Czytelników, osoby zainteresowane ideą królewską, odsyłam do książki prof. Winnickiego „Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917 – 1918)”, dla wznowienia której pretekstem stała się krakowska Konferencja.

Dopełnieniem wykładu prof. Winnickiego był referat JE ks. biskupa prof. Jana Kopca – Ordynariusza Gliwickiego. Zamysłem organizatorów było wyłączenie z ogólnego referatu charakterystyki głównych postaci, czyli członków Rady Regencyjnej, dla uchwycenia pełniejszego obrazu ich dokonań i znaczenia.  Jak często w polityce bywa urzędy kreują bohaterów, nadając im blasku i splendoru, w tym przypadku było na odwrót, tak wielkie indywidualności jak książę Lubomirski – warszawski bohater I wojny światowej, ks. arcybiskup, a następnie kardynał – wybitny mąż stanu oraz hrabia Ostrowski – uznany społecznik i polityk doby rozbiorowej, swoim dorobkiem, powszechnym szacunkiem i pozycją polityczną były gwarantem autentyczności i niezależności Rady Regencyjnej, co równoważyło okoliczności jej powstania.

Prof. dr hab. Mariusz Wołos wygłosił referat – „Wpływ Rady Regencyjnej na drogę do niepodległości”, w którym zwrócił szczególną uwagę na aspekt wojskowy w działalności Rady Regencyjnej. Wywalczenie niepodległości nie jest możliwe bez siły zbrojnej, z tego zdawali sobie sprawę wszyscy, którzy rozumieli realia polityki w czasie toczącej się wojny i siłę argumentów po jej zakończeniu.

Dla upamiętnienia tego wyjątkowego wydarzenia jakim było powstanie Rady Regencyjnej i krakowskiej konferencji organizatorzy obchodów ustanowili „Medal 100-lecia Intronizacji Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego”. Kapituła Medal z własnej inicjatywy przyznała to odznaczenie osobom zaangażowanym w przygotowanie obchodów, jak i zwróciła się do członków Konfederacji z apelem o składanie wniosków o odznaczenie osób z grona Konfederatów i poza, dla uhonorowania ich pracy na rzecz idei.

W Krakowie Medal nie został wręczony wszystkim odznaczonym, do tego zostaną wykorzystane inne okoliczności, co umożliwia jeszcze składanie wniosków o odznaczenie, do końca obchodów Święta Niepodległości.

W części nieoficjalnej mogliśmy podziwiać portrety kilku polskich królów, jakie na tę uroczystość namalowała młoda artystka Lana Markowicz. Niezależnie od oceny ujęcia tematu obrazy z racji prezentacji podczas takiego wydarzenia nabrały historycznej wartości.

Jan Skowera

 

Uroczysta Msza św. w Kościele Ojców Dominikanów

Otwarcie konferencji. Prowadzący Dominik Galas i Jan Skowera

Wystąpienie prof. Jacka Majchrowskiego prezydenta Krakowa

Wystąpienie hrabiego Stolberg-Stolberg (Austria)

Goście konferencji: prof. Zdzisław J. Winnicki, JE ks. bp prof. Jan Kopiec, JE ks. abp prof. Marian Gołębiewski

Konfederata Jacek Szewczyk czyta list Barbary Dolniak Wicemarszałek Sejmu RP

Wykład prof. Zdzisława J. Winnickiego

Wykład JE ks. prof. Jan Kopca

Wykład prof. Mariusza Wołosa

Dekoracja Medalem 100-lecia Rady Regencyjnej konfederaty hrabiego Sobanskiego

Lana Markowicz z mamą Ireną (Minsk) w otoczeniu królewskich portretów

Kuluary konferencji, od lewej: Maciej Szymocha, Henryk hr. Sobański, Piotr Ostafil, Wiesława Grzybkowska, Maciej Grzybkowski, Grażyna Kruczek, Ilona Skowera

 

Podziel się

Brak komentarzy

zostaw komentarz