To wszystko co dzieje się w polityce wokół nas ma swoje logiczne uzasadnienie, chociaż jest przeważnie źle interpretowane, albo wręcz niezrozumiałe. Twierdzenie to należałoby uznać za niezasadne przy założeniu, że celem polityki jest realizacja społecznych oczekiwań i dążeń. Niestety jest to jedynie „produkt uboczny” walki o władzę, pieniądze i wpływy. Czy coś zmieniło się w tej materii na przestrzeni dziejów? Tak i to wiele! W prawdzie celem polityki zawsze będzie władza, natomiast to do czego rządy są wykorzystywane współcześnie budzi wręcz grozę. Cezurą czasową dla zmiany istoty władzy jest Rewolucja Francuska. Od tej pory siła państwa,  zdobytego drogą rewolucji, staje się narzędziem

Racją stanu Polski w XIV w. było po pierwsze - przywrócenie władzy centralnej na ziemiach polskich, a po drugie - odbudowa terytorialna państwa ukształtowanego przez pierwszych władców piastowskich. Ani jedno, ani drugi zadanie nie było łatwe, chociaż podejmowanych wcześniej prób było wiele. Był czas, kiedy najbliższymi realizacji tego celu byli książęta śląscy, ale np. w przypadku Henryka II Pobożnego - księcia śląskiego, krakowskiego i wielkopolskiego – śmierć w bitwie pod Legnicą w 1241 roku pokrzyżowała jego plany koronacyjne. Bolesław Krzywousty dokonując w 1138 tzw. podziału dzielnicowego praktycznie zlikwidował władzę centralną w znaczeniu administracyjnym pomimo ustanowienia zwierzchności nad wszystkim dzielnicami w osobie

Apostolski Zwierzchnik Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski pasował na rycerzy Zakonu pięciu adherentów ze Śląska i Małopolski. Zgodnie z przyjętą zasadą inwestytury Zakonu Korony Polskiej odbywają się w Katedrze Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Ostatnia miała miejsce w dniu 29 września 2019 roku. Do grona braci rycerskiej został włączony, otrzymując godność Kawalera Honorowego pan dr Istvan Valentin Vakar, wicewojewoda departamentu Cluj w Rumunii, jeden z twórców katolickiego Zakonu Transylwanii. Uroczystości inwestytury zakończyły się wspólnym lunchem w oranżerii Hotelu Jana Pawła II na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Rycerski Zakon Korony Polskiej coraz wyraźniej wpisuje się w

To co miało zniszczyć pozycję habsburskiego Cesarstwa - zdobycie Wiednia, stało się źródłem jego potęgi i chwały na następne dwa stulecia. Na dodatek przyniosło znaczne nabytki terytorialne. Polsce z Wiktorii Wiedeńskiej pozostało to, co niewymierne - chwała i spory kapitał moralny, z którego może korzystać do dzisiaj. Europa niewiele interesuje się swoimi wschodnimi rubieżami. Tam definitywnie ulokowała się Polska od czasu unii z Litwą, stąd też sprawy Polski przestały być sprawami europejskimi. Inna rzecz, że ustrój, jaki zafundowała sobie Polska po Unii Lubelskiej zupełnie zmarginalizował Rzeczpospolitą na arenie międzynarodowej. Jako pierwsze, a następnie drugie po Rosji państwo w Europie pod względem