Forum Monarchistów Polskich, jako forma spotkań, naukowych i popularyzatorskich wykładów, integracji środowiska oraz kontaktów z innymi organizacjami z kraju i z zagranicy w pełni urzeczywistnia oczekiwania organizatorów. VII Forum zgromadziło rekordową liczbę uczestników, a najbardziej pocieszający w tym jest fakt, iż jedną czwartą stanowili ludzie młodzi

Gdy korona brytyjska , po Powstaniu Sepojów, przejmowała schedę od Kompanii Wschodnioindyjskiej , wiele krain na subkontynencie, było formalno-prawnie, państwami niezależnymi. Odnowione Cesarstwo Indii, z Wiktorią- imperatorką , zarządzane było przez klasę brytyjskich gentelmanów ; krajowcy stanowili służbę i personel niższego szczebla, czyli dokładnie tak,