Strona głównaInneZjazd w Antoninie

Zjazd w Antoninie

Forum Monarchistów Polskich, jako forma spotkań, naukowych i popularyzatorskich wykładów, integracji środowiska oraz kontaktów z innymi organizacjami z kraju i z zagranicy w pełni urzeczywistnia oczekiwania organizatorów.

VII Forum zgromadziło rekordową liczbę uczestników, a najbardziej pocieszający w tym jest fakt, iż jedną czwartą stanowili ludzie młodzi i bardzo młodzi. Każdy z wygłoszonych referatów wywoływał gorącą debatę. W najbardziej uprzywilejowanej sytuacji była p. prof. Zofia Zielińska. Jej referat „Monarchiści i republikanie w dobie Sejmu Wielkiego”, wygłoszony w piątek, był jedynym tego wieczoru, stąd też dyskusja mogła, w sposób niezakłócony, trwać do późnych godzin nocnych. W sobotę zostały wygłoszone trzy referaty. Przed południem p. prof. Jacek Bartyzel mówił o „Podstawach doktrynalnych monarchizmu”. Po południu p. red. Paweł Zyzak scharakteryzował postać króla Polski Zygmunta III Wazę. Po nim p. red. Marek Szmidt wygłosił referat „Panowanie a rządzenie”. Założenia ideowo-filozoficzne, jakie mu posłużyły do wywiedzenia swoich tez wywołały prawdziwą burzę, a dyskusja zakończyła się jedynie dlatego, że pora była już bardzo późna. Każde kolejne Forum to większa ilość uczestników, wyższy poziom merytoryczny i większe doświadczenie organizatorów. Skrócenie ostatniego Forum do dwóch dni pokazało, że nie da się pogodzić bogatego programu z oszczędnością czasu, dlatego w przyszłym roku należy powrócić do trzydniowych spotkań.

Podziel się

Brak komentarzy

zostaw komentarz