Dzień 3 Maja, w który Polska powraca do pradawnej zasady monarchii dziedzicznej, stał się świętem kościelnym, następnie narodowym, przez współczesnych pozbawiony politycznej wymowy.                 Akt polityczny, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja, a który jedynie możemy przyrównać do innych epokowych wydarzeń w dziejach Polski, jak