Tematem głównym XI Forum Monarchistów była debata nad Konstytucją, tą obecnie obowiązującą oraz kierunkami zmian, jakie powinna uwzględnić ta przyszła. Wnioski z [caption id="attachment_3901" align="alignright" width="399"] Otwarcie Forum[/caption] debaty konstytucyjnej odbytej na Forum są w trakcie opracowywania. W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować prelegentom, w szczególności

Szanowni Polscy Monarchiści, Drodzy Przyjaciele, pomimo tego, że osobiście nie mogę uczestniczyć w Państwa Forum, chciałbym za pośrednictwem naszych delegatów, przekazać Wam jak najserdeczniejsze pozdrowienia oraz wyrazić moje głębokie przekonanie o obustronnych korzyściach wynikających z naszej współpracy. Chciałbym również wyrazić życzenie, aby współpraca ta była