Strona głównaOgłoszeniaPodsumowanie XI Forum Monarchistów

Podsumowanie XI Forum Monarchistów

Tematem głównym XI Forum Monarchistów była debata nad Konstytucją, tą obecnie obowiązującą oraz kierunkami zmian, jakie powinna uwzględnić ta przyszła. Wnioski z

Otwarcie Forum

debaty konstytucyjnej odbytej na Forum są w trakcie opracowywania. W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować prelegentom, w szczególności prof. Arturowi Ławniczakowi, prof. Marianowi Kallasowi, dr Balickiemu oraz wszystkim uczestnikom dyskusji, którzy sprawili, że Forum Monarchistów stało się istotnym elementem ogólnonarodowych rozważań nad kształtem przeszłej Ustawy Zasadniczej.
Do uczestników Forum, do wszystkich polskich monarchistów, przewodniczący Korony Czeskiej skierował list, przywieziony przez pp. Piotra Tichego i Jerzego Čížka, z treścią którego mogą się Państwo zapoznać na portalu monarchia.info.pl. List ten jest odzwierciedleniem bardzo dobrych relacji w stosunkach obu naszych organizacji oraz przeobrażeń duchowych, jakie dokonują się obecnie w Czechach. Jesteśmy dumni z tego, że możemy w tym procesie współuczestniczyć.
Stało się tradycją Forum, iż uczestnictwo większości członków Generalności Konfederacji Spiskiej jest okazją do zwoływania posiedzeń tego gremium. Pierwszą jej decyzją było powierzenie pani Wiesławie Grzybkowskiej funkcji Kanclerza Konfederacji. Zebranie Generalności w dniu 17 marca 2018 r. szczególną uwagę zwróciło na działania upamiętniające zbliżające się Millennium Królestwa Polskiego. 14 lipca 2018 r. w Katedrze a Tarnowie zostanie

Wykład prof. Artura Ławniczaka

odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Królestwa Polskiego.

Po Mszy św. przewidziana jest część świecka, na którą złożą się m.in. odczyty i referaty historyczne oraz upamiętniające pierwszego polskiego świętego – św. Świerada, który należy do grona patronów Diecezji Tarnowskiej. Zostaną wystawione insygnia koronacyjne, do których należy Korona króla Władysława Łokietka.
W 2019 roku przypada 450 rocznica Unii Lubelskiej, bardzo mocno wpisująca się dzieje Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Konfederacja Spiska zorganizuje w Lublinie sesję naukową poświęconą temu wydarzeniu.
W 2020 roku chcemy godnie uczcić 700. lecie odnowienia Królestwa Polskiego, jakim była koronacja Władysława Łokietka w 1320 roku na króla Polski. Uroczystości z tej okazji zostaną zorganizowane w Krakowie i w Inowrocławiu – miejscu urodzin króla Władysława.
Obecni na posiedzeniu członkowie Generalności zadeklarowali organizację kolejnych uroczystości upamiętniających Millennium Królestwa Polskiego w Katedrach w: Gdańsku, Kołobrzegu, Łomży, Mińsku, Mohylewie, Świdnicy, Warszawie i Wilnie.

Wykład prof Kallasa

W 2018 r. będą miały miejsce wybory samorządowe, do udziału w których Generalność zachęca wszystkich członków Konfederacji. Prosimy o informacje dotyczące startu monarchistów w tym wydarzeniu. W miarę naszych możliwości będziemy promować monarchistycznych kandydatów w

tych wyborach, niezależnie od komitetu, w ramach którego będą ubiegać się o mandaty.
Szczególnie ważnym wydarzeniem roku 2018 będzie inauguracja działalności Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza oraz jego inwestytura w Katedrze św. Jana Chrzciciele we Wrocławiu w dniu 30 września podczas Mszy św. o godz. 10.00. Pasowania na rycerzy dokona Zwierzchnik Apostolski Zakonu JE Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski. Zebrani na Forum mieli sposobność zapoznać się z założeniami tego stowarzyszenia kościelnego skierowanego do świeckich i duchownych zwolenników idei królewskiej.
Podczas Forum wręczono kolejne Paszporty Królestwa Polskiego oraz dokonano dekoracji medalem upamiętniającym 100. rocznicę intronizacji Rady Regencyjnej tych osoby, które nie uczestniczyły w uroczystości 27 października 2017 w Urzędzie Miasta Krakowa. Zebrani zostali poinformowani o przekształceniu przez Kapitułę

Wykład dr Balickiego

Medalu 100. Rocznicy Intronizacji Rady Regencyjnej w Medal Rady Regencyjnej – nadawany za zasługi w propagowaniu idei monarchicznej oraz dorobku Rady Regencyjnej dla jej urzeczywistnienia.
Podczas sprawowanej w niedzielę Mszy św. w Kościele w Skrzyńsku, praktycznie na zakończenie Forum, modliliśmy się w intencji Królestwa Polskiego, a ksiądz Proboszcz przekazał pozdrowienia członkom Konfederacji Spiskiej i Związku Piłsudczyków, uczestniczącym w Forum Monarchistów Polskich.

Jan Skowera

 

 

 

 

 

Debata

Kuluary

Wspólna kolacja

Msza św. w intencji Królestwa Polskiego

Medal Rady Regencyjnej

 

Zdjęcie „rodzinne”

Podziel się

Brak komentarzy

zostaw komentarz