Strona głównaOgólnaMonarchistyczny przegląd tygodniaOCTAVA MILLENNIUM KRÓLESTWA POLSKIEGO

OCTAVA MILLENNIUM KRÓLESTWA POLSKIEGO

Niezwykle uroczyście w Katedrze pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu zainaugurowano obchody Millennium Królestwa Polskiego. Mszę św. celebrował JE ks. abp prof. Marian Gołębiewski Metropolita Wrocławski Senior, przybyłych na uroczystość, w tym inicjatorów Millennium Konfederację Spiską, bardzo serdecznie powitał proboszcz Katedry ks. Paweł Cembrowicz.

Idea tej inicjatywy o wymiarze narodowym i religijnym jest uzmysłowienie polskiemu społeczeństwu, jak ważnym rozdziałem w dziejach polskiej państwowości jest czas Królestwa Polskiego. Mówimy o narodowo religijnych obchodach Millennium, ponieważ fundamenty pod organizacyjną strukturę państwa tj. Królestwa Polskiego położył Kościół katolicki.

Wspólnie polscy władcy z dynastii Piastów i Jagiellonów, książęta i królowie, z hierarchią Kościoła, księżmi i biskupami kształtowali wspólnotę ideowo-narodową, różnych „gente” ale „natione Polonus”.

W pojęciu „natione Polonus” mieściło się „gente Ruthenus”, gente Germanus”, gente Lithuanus” i wiele, wiele innych, które tworzyły konglomerat ludów, kultur i religii zjednoczonych osobą jednego Władcy i Pana.

Rzeczpospolita stała się w sposób naturalny, będąc spadkobierczynią Królestwa Polskiego, ojczyzną wielu grup

etnicznych definiujących się jako „natione Polonus”, ale to jej republikański system, oparty na partykularyzmie i egoizmie przyczynił się do rozbicia tak formułowanej przez wieki wspólnoty.

Wraz z rozbiorami przeszła do historii wieloetniczna, wielokulturowa i wieloreligijna wspólnota, co nie położyło kresu wewnętrznym konfliktom, ponieważ idea republikańskiego systemu sprowadza się do walki o władzę. Walki wszystkich ze wszystkimi o wszystko.

Monarchia tę walkę ogranicza i kontroluje. Pozwala na pokojową koegzystencję różnych grup i interesów. Intencją organizatorów obchodów 1000. lecia Królestwa Polskiego jest zwrócenie uwagi na te karty historii, gdzie zapisane są wielkie i chwalebne, a zarazem twórcze, dzieje Państwa i Narodu.

Jan Skowera

Podziel się

Brak komentarzy

zostaw komentarz