Strona głównaOgłoszeniaOctava Millennium Królestwa Polskiego 1025 – 2025

Octava Millennium Królestwa Polskiego 1025 – 2025

KONFEDERACJA SPISKA ROZPOCZYNA OŚMIOLETNI, 2017 – 2025, OKRES PRZYGOTOWAŃ DO OBCHODÓW MILLENNIUM KRÓLESTWA POLSKIEGO.

OCTAVA MILLENNIUM ZOSTANIE ZAINAUGUROWANA MSZĄ ŚW. W KATEDRZE WROCŁAWSKIEJ W UROCZYSTOŚĆ CHYSTUSA KRÓLA DNIA 26 LISTOPADA 2017 O GODZ. 10.00. MSZY ŚW. BĘDZIE PRZEWODNICZYŁ JE KS. ABP PROF. MARIAN GOŁĘBIEWSKI METROPOLITA WROCŁAWSKI SENIOR.

ZWIEŃCZENIEM OBCHODÓW MILLENNIUM KRÓLESTWA POLSKIEGO BĘDZIE MSZA ŚW. KORONACYJNA CELEBROWANA PRZEZ JE KS. ABP JÓZEFA KUPNEGO METROPOLITĘ WROCŁAWSKIEGO W ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA,  23 LISTOPADA 2025 ROKU O GODZ. 10.00 W KATEDRZE WROCŁAWSKIEJ.

PO MSZY ŚW. W KATEDRZE, W DNIU 26.11.2017 O GODZ. 11.30 NASTĄPI ZŁOŻENIE WIEŃCÓW I KWIATÓW PRZED POMNIKIEM KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ WE WROCŁAWIU. W TEJ CZĘŚCI UROCZYSTOŚCI ZOSTANIE PRZEDSTAWIONY PLAN OCHODÓW MILLENNIUM KRÓLESTWA POLSKIEGO. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Przyjęcie chrztu przez Mieszka w 966 r. stało się najważniejszym wydarzeniem w dziejach narodu polskiego. Słusznie historia uznała ten fakt, za akt założycielski państwa. Koronacja Bolesława Chrobrego w 1025 r. nadała Polsce status politycznej niezależności, czego symbolem stała się Korona. Polska przestała być strukturą plemienną, stała się państwem, a polskiego władcę wprowadziła w poczet najznamienitszych monarchów chrześcijańskiej Europy.  Jak ważnym symbolem jest Korona dowodzą najnowsze dzieje Polski. Po II wojnie światowej, dla podkreślenia polskiej zależności, pozbawiono godło Polski Korony, a za widomy znak odzyskania suwerenności uznano jej przywrócenie.

Przygotowania do wielkiego święta 1000-lecia Królestwa Polskiego będą maiły charakter świecki i religijny. W ramach obchodów zostanie podjętych szereg działań mających przypomnieć to ważkie wydarzenie historyczne i polityczne. Akt koronacji Bolesława Chrobrego nie może pozostawać jedną z wielu dat w historii Polski.

Część świecka obchodów będzie obejmowała prelekcje, wykłady, zjazdy, konferencje, festyny, parady, uliczne przemarsze. Istotną częścią tych wydarzeń będą uroczystości o charakterze religijnym.

– Intencją organizatorów jest, aby w czasie oktawy millennium w każdej polskiej diecezji były odprawiane Msze św. w intencji Królestwa Polskiego. W ten akt modlitw zostaną włączone również środowiska polonijne.

– Z pielgrzymką do Rzymu i do grobu św. Jana Pawła II uda się delegacja Konfederacji Spiskiej, aby podziękować Kościołowi i Papieżowi za dar Korony.

– Jednym z głównych punktów obchodów Millennium będzie zorganizowana pielgrzymka do Narodowego Sanktuarium – na Jasną Górę, na którą zapraszamy wiernych z Polski i z zagranicy.

– Zostanie powołany Rycerski Zakon Korony Polskiej Św. Kazimierza Królewicza, jako stowarzyszenie o statusie kościelnym, którego zadaniem będzie krzewienie zasad wiary katolickiej i idei królewskiej.

– Akt koronacji Bolesława Chrobrego upamiętni monumentalny obraz, wykonawcę którego wyłoni rozpisany otwarty konkurs. Obraz ten będzie przekazany do Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej.

– Obchody Millennium Królestwa Polskiego upamiętni utwór muzyczny skomponowany specjalnie na tę okoliczność  oraz hymn Królestwa Polskiego.

– Zostanie wykonany srebrny – pozłacany „Medal Millennium Królestwa Polskiego” w max. Ilości 1001 szt. Każdy medal będzie sygnowany datą jednego z lat pomiędzy rokiem 1025 a 2025 i nazwiskiem zamawiającego – patrona danego roku.

– Odbędzie się międzynarodowa sesja naukowa  zatytułowana „Królestwo Polskie”, prezentująca wkład polskiej monarchii w kształt chrześcijańskiej Europy.

– Zachęca się przedstawicieli Konfederacji Spiskiej, innych stowarzyszeń i środowisk do organizacji wykładów, spotkań, odczytów i innych imprez ukazujących królewski wymiar historii Polski.

– W ramach obchodów Millennium Królestwa Polskiego odbędzie się pochód historyczny prezentujący władców Polski oraz kulturę i militaria danej epoki.

– Będzie kontynuowana promocja Paszportu Królestwa Polskiego, dokumentu ukazującego szczególne przywiązanie jego posiadacza do idei królewskiej.

– Istocie ustroju społeczno-politycznego jakim jest monarchia, na tle historii Królestwa Polskiego oraz perspektyw na przyszłość tej formy organizacji państwa, będzie poświęcone pismo społeczno-historyczne pt. „Monarchizm”.

– Książka pt. „Monarchowie i monarchiści polscy” ma pokazać postacie historyczne, w kontekście zasług dla monarchii i udokumentować współczesne, których działalność polityczna i społeczna była ukierunkowana na rozwój idei królewskiej w Polsce.

– internetowa strona informacyjna www.kingdomofpoland.eu , w wersji angielskiej i polskiej będzie prezentować program obchodów Millennium w świecie.

– obchody Millennium Królestwa Polskiego, wszystkie wydarzenia, Msze św., spotkania,  wykłady, promocje medialne itp. oraz osoby zaangażowane w organizację uroczystości, zostaną udokumentowane w specjalnym opracowaniu książkowym.

Podziel się

Brak komentarzy

zostaw komentarz