Strona głównaOgólnaArtykułyRozhovor s českou poslankyní Ninou Novákovou.

Rozhovor s českou poslankyní Ninou Novákovou.

Otázky z polštiny přeložila Aleksandra Półtorak.

Jan Skowera: Paní poslankyně, na XXIV sjezdu Koruny České v Praze jste řekla tyto slova: „Koruna Česká to není jen název, Koruna Česká je program“. Jsou to slova, které můžeme interpretovat různými způsoby. Chtěl bych vás poprosit o vysvětlení této myšlenky.

Nina Nováková: Věřím, že dobro země a všech jejích obyvatel, ať jsou jakékoliv národnosti, je přirozený program každého patriota. Nikoliv nacionalisty. Země česká si zaslouží naši oddanou péči v symbolické vertikále, která stoupá od krajiny a celé přírody, od památek k moderní zástavbě, v níž žijí současní lidé, k velkému kulturnímu odkazu našich předků až po nejvyšší ideály, které celé generace ctily a dosud ctí. Když se člověk zamyslí nad textem naší hymny, mnohé je tam obsaženo. Krátce řečeno – programem je starost o země Koruny české.

JS: Zůstaňme ještě chvíli u sjezdu Koruny České. Na setkání se zúčastnilo mnoho slavných lidí: paní – členka Parlamentu České republiky, ministr kultury Daniel Herman, prorektor Univerzity Karlovy v Praze, prof. John Royt a mnoho dalších lidí, jejichž jména si nepamatuji. Je tato situace projevem české politické kultury, nebo uznání významu a úspěchů strany, která stále nehraje významnou roli v politickém životě?

NN: Je to velmi zajímavá otázka. Stranu Koruna česká by asi většina lidí označila za nedůležitou, nikdo, myslím, nepočítá s tím, že by se někdy mohla stát politickým subjektem vládním. Přesto, existují lidé, kteří mají odvahu říci, že naše dějiny stále vidíme zkresleně. Samozřejmě všichni jmenovaní přijali pozvání také díky pozitivním vztahům k některým členům vedení Koruny české.


JS:
Hosté a také
členové strany mluvili o národní identitě. V této fázi, změny, které se vyskytují v Evropě, jsou velmi aktuálním problémem. Někteří lidé tvrdí, že je to bariéra proti dalšímu rozvoji a evropské integraci, pro ostatní je to základ státnosti. Jaký je Váš názor?

NN: Naše země je od počátku svého kulturního rozvoje, tedy od Cyrila a Metoděje, kteří přinesli vzdělanost a křesťanství, součástí evropské kultury. Evropská kultura pramení z antiky, křesťanství a humanismus. Naše národní identita se projevila vždy, když jsme k evropské kultuře něco přidali, ať to byl J. A. Komenský, J. E. Purkyně nebo zakladatel genetiky G. Mendel a desítky dalších.

Zase bych se vrátila k naší hymně, která opěvuje přírodu – někdy v žertu i vážně říkám, že je průkopnicky ekologická – a dokazuje, že hrdost na vlastní národ může být poetická a něžná.

JS: Je to názor, s kterým veřejnost souhlasí, včetně jiných politických stran, nebo jen strana, ze které pocházíte?

NN: V poslanecké sněmovně reprezentuji stranu TOP09, která je konzervativní a snaží se nenechat se ovládat líbivými nebo okázale dramatickými výkyvy. Jsme proevropští od počátku a od svého založení také říkáme: pracujme v EU s plným nasazením, protože jen tak budeme „uvnitř jejích struktur respektováni. Od toho, kdo je respektován, se také snáze přijímá kritika, jeho názory se berou vážně. Náš první předseda Karel Schwarzenberg takovou osobností je. Jeho slova jsou brána vážně a je velká škoda, že právě v této napjaté době nemůže působit jako ministr zahraničí.

JS: V Polsku slyšíme mnoho komentářů k politickým změnám, které se vyskytují po posledních volbách. Polské média nejčastěji citují komentáře, které pocházejí z Bruselu a Berlína. Je těžší najít ty ze zemí, které jsou nám stejně blízké, s nimiž spolupracuje Polsko v rámci Visegrádské skupiny. Jaký na to máte názor?

NN: Jsem ráda, že jste zmínil Visegrádskou skupinu. To je stále nevyužívaná šance a naděje. Pokud budeme více spolupracovat, můžeme nabídnout např. lepší řešení než přílišný multikulturalismus, na který současná západní Evropa doplácí. Máme povinnost zkusit model lidský, humánní a přitom energický a rozhodný. V naší zemi se dnes ztrácí mnoho energie nenávistí, strachem a zlobou. Ztrácíme tím také čas. Místo destruktivních myšlenek je čas na konstruktivní přípravy v těch oblastech, kde je to potřeba.

JS: To, co se nyní děje v Evropě, to přeci není problém jen pohraniční stráže, jak se to někteří snaží to interpretovat (můžeme to vidět v komentářích v některých médiích). Jaký na to máte názor, vy a vaše politická strana?

NN: TOP09 je připravena být solidární, ale chce se vyhnout osudným chybám. Bezpečnost je jedna věc, integrace věc druhá. Musíme udělat všechno pro to, aby se nevytvořila paralelní společnost a nevznikla ghetta. Proto navrhujeme, aby integrační program byl povinný pro všechny, kteří u nás dostanou azyl. Důležitá je otázka výchovy. V lednu navrhuji změnu preambule školského zákona. V hlavních vzdělávacích cílech má být: pochopení a uplatňování zásad občanských a společenských povinností. Druhou podstatnou změnou je cíl, který vede žáky k osvojení evropské kultury, která pramení z odkazu antiky, křesťanství a humanismu. To jsou věci, které se mají předat novým generacím, ať má původ a náboženství jakékoliv. Škola musí společnost integrovat. Počítám s kritikou a velkou diskusí, ale věřím, že je to správné.

Brak komentarzy

zostaw komentarz