Strona głównaOgólnaArtykułyWalne zebranie członków Konfederacji Spiskiej

Walne zebranie członków Konfederacji Spiskiej

W dniu 27.02.2016 odbyło się Walne Zebranie Członków Konfederacji Spiskiej.

Było ono jednym z punktów programu IX Forum Monarchistów Polskich, które w tym roku zawitało do pięknego, zabytkowego dworu w Zbożennej (woj. Mazowieckie).

Zebraniu przewodniczył Starosta Warszawski Konfederacji – Jacek Caba.

W pierwszej części – sprawozdanie z działalności Konfederacji w ostatniej kadencji przedstawił Wicemarszałek Kanclerz – Jan Lech Skowera

Przedstawił on główne osiągnięcia organizacji, które miały miejsce od ostatniego Walnego Zebrania Członków. Zwrócił uwagę na nowo powstałe inicjatywy, które promują ideę monarchiczną i Konfederację w szczególności, takie jak Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji czy wciąż rozwijająca się Fundacja Korony Polskiej.

Omówił pokrótce wydarzenia, które przyczyniły się do wzrostu popularności Konfederacji na polskiej scenie politycznej, jak chociażby Pierwsza Warszawska Konwencja Monarchistów, Europejski Kongres Monarchistów w Varażdin, czy udział w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Zwrócił uwagę na rozwój w ramach samej organizacji – między innymi powstanie nowych starostw – Warszawskiego i Sosnowieckiego.

Przedstawione zostały również statystyki serwisu internetowego www.monarchia.info.pl, które bezsprzecznie dowodzą wzrostu zainteresowania tematyką monarchistyczną w coraz szerszych kręgach społeczeństwa.

W głosowaniu, które zostało przeprowadzone bezpośrednio po tym wystąpieniu – sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

W tej części Walnego Zebrania zostało również przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konfederacji pod zarządem Generalności ostatniej kadencji.

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie.

Druga część zebrania została poświęcona wyborom nowych władz Konfederacji.

Wybory przeprowadziła i nadzorowała Komisja Skrutacyjna w składzie:

Grażyna Kruczek

Piotr Marek

Nowym Marszałkiem Konfederacji Spiskiej został jednogłośnie wybrany Jan Lech Skowera.

Generalność Konfederacji utworzyli:

Dominik Galas – Wicemarszałek

Maciej Szymocha – Wicemarszałek

Bartosz Wałęga – Kanclerz

Dariusz Becker – Skarbnik

Jacek Caba – Rzeczni Prasowy

Wiesława Grzybkowska – Członek Generalności

Marek Ciszewski – Członek Generalności

Ryszard Gajownik – Członek Generalności

Skład Generalności, w głosowaniu, został zatwierdzony jednogłośnie.

Komisję Rewizyjną utworzyli

Jerzy Kruczek – Przewodniczący

Piotr Fudali – Członek

Henryk Sobański – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu, został zatwierdzony jednogłośnie.

Generalność, na swoim pierwszym, powyborczym zebraniu zdecydowała o przyznaniu Marszałkowi Założycielowi Adamowi Orzechowskiemu, dożywotniego tytułu Marszałka Honorowego Konfederacji Spiskiej.

Jacek Caba

zostaw komentarz