Forum

PIERWSZE OGÓLNOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI I RUCHÓW WOLNOŚCIOWYCH !!

Data: 26 listopada (sobota) 2016 roku

Miejsce: Sala Kolumnowa, Sejm RP

Temat przewodni: „Plan Morawieckiego – nadzieja czy czarny sen Wolnościowca?”

Prowadzący: posłowie Jacek Wilk, Jakub Kulesza, oraz Tomasz Jaskóła.

Uczestnicy: Wszystkie organizacje i ruchy wolnościowe, które zechcą wygłosić swoje stanowisko w odniesieniu do ww. tematu. Do udziału zostaną zaproszone wszelkie zrzeszenia, którym bliska jest idea społeczeństwa wolnego wyboru i państwa minimum – począwszy od partii politycznych poprzez stowarzyszenia i fundacje, a na think-tankach kończąc.
Nie będziemy się koncentrować na kwestiach politycznych i światopoglądowych – skupiamy się na sprawach gospodarczo-ekonomicznych, obierając sobie za cel strategiczny wspólne wypracowanie koncepcji oraz narzędzi prawnych służących uwolnieniu i obudzeniu na nowo wspaniałej polskiej przedsiębiorczości. Wierzę, że dzięki temu Forum będzie miało bardzo merytoryczny, twórczy, jak i rozwojowy charakter.

Wkrótce uruchomimy elektroniczną platformę rejestracji uczestników.

(Na podstawie wpisu na Facebook’u)

Brak komentarzy

zostaw komentarz