Strona głównaOgólnaFelietonWybory parlamentarne w Księstwie Liechtenstein

Wybory parlamentarne w Księstwie Liechtenstein

W ostatnią niedzielę, 5 marca br., odbyły się wybory parlamentarne w Liechtensteinie. Parlament Księstwa Liechtenstein składa się z 25 posłów. Polityczna scena w tym kraju zdominowana jest przez dwie historyczne partie, których korzenie sięgają początku XX wieku, są to: Postępowa Partia Obywatelska, założona w 1918 i Unia Patriotyczna, powstałą w 1936 roku w wyniku połączenia się Liechtensteińskiej Służby Ojczyźnie z Chrześcijańsko-Społeczną Partią Ludową.

System partyjny alpejskiego księstwa ukształtował się po I wojnie światowej. Rozpadająca się monarchia austro-węgierska nie była w stanie zachować protektoratu na Liechtensteinem. Panujący wówczas książę Jan II Dobry wraz głównym ugrupowaniem politycznym – Postępowa Partia Obywatelska, dokonali zmiany opcji polityczno-gospodarczej, zamieniając dotychczasową unię celno-walutową z Austrią na podobny układ ze Szwajcarią.

Ostatnie wybory nie zmieniły ugruntowanego od lat układu politycznego, w którym w/w partie, występując w koalicji od lat sprawują władzę. Aktualnie w parlamencie znalazły się 4 ugrupowania: Postępowa Partia Obywatelska (FBP) 35,2%; Unia Patriotyczna (VU) 33,7%; Niezależni (DV) 18,4%; Wolna Lista (FL) 12,6%. FBL i VU to partie konserwatywne bazujące na społecznej nauce Kościoła – klasyczna chrześcijańska demokracja, DV ma orientację prawicowo-narodową, a FL to typowa socjaldemokratyczna lewica z elementami programowymi charakterystycznymi dla „zielonych”.

Jan Skowera

Brak komentarzy

zostaw komentarz