W Zjazdach Korony Czeskiej uczestniczę już od kilku lat i zawsze ze strony przybyłych gości można usłyszeć słowa uznania oraz podziękowania pod adresem monarchistów za to, że stoją na straży tak cennych wartości jak: monarchia, tradycja, chrześcijaństwo. Polakom może wydać się to dziwne, ponieważ współczesnych Czechów

Serial „Korona” (The Crown) opowiadający o historii panowania Królowej Elżbiety II, od Jej ślubu w 1947 roku do czasów współczesnych, udostępnia w Internecie firma Netflix, dla której ten serial jest realizowany. Powstało wiele filmów na kanwie dziejów monarchii angielskiej, tej dawnej i współczesnej i zawsze jest

KRÓLESTWO POLSKIE Paszport Królestwa Polskiego jest dokumentem tożsamości polskich monarchistów, zwolenników królewskiego kształtu polskiej państwowości. Królestwo Polskie jest wspólnotą ideową i polityczną  królewskiego  rodu  piastowego. Władzą zwierzchnią Królestwa jest dziedziczny monarcha. Posiadacz niniejszego Dokumentu jest elektorem Królestwa Polskiego. Paszport upoważnia elektora do wyboru Króla na Walnym Zgromadzeniu Elekcyjnym. Zainteresowani ideą królewska, chcący

Świat w XXI wieku monarchię uznaje za ustrój przestarzały. Z tego powodu domy panujące otwierają się na społeczeństwo, uprawiają politykę medialną, idą „do przodu” także w cyberprzestrzeni. Z jednej strony nowoczesność, a z drugiej tradycja, dlatego w Europie możemy wyraźnie dostrzec dwa modele prowadzenia dworu. Angielski

Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. w Rozdziale 1, Art. 1, Pkt. 1 mówi: „Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej”. Rzeczona Izba w swoim raporcie z dnia 4 listopada 2016 roku zatytułowanym „NIK o dostosowaniu polskiego przemysłu do