Strona główna2016 (Strona 8)

10 lat działalności stowarzyszenia Konfederacja Spiska, to istotne i bogate w wydarzenia dzieje powojennego polskiego monarchizmu. Album wydany z tej okazji obrazuje, w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ zawiera jedynie zdjęcia z krótkimi podpisami, historię dziesięciu lat aktywności, na rzecz monarchizmu. Składa się nań ponad

Konferencja Międzynarodowa w Natolinie organizowana przez Katedrę Cywilizacji Europejskiej 22-23 września 2016 r. LOS WOLNOŚCI W EUROPIE WSCHODNIEJ: AUTOKRACJA – OLIGARCHIA – ANARCHIA? Celem konferencji jest postawienie pytania, czy region między Bałtykiem a Morzem Czarnym, określony umownie jako Europa Wschodnia, jest historycznie skazany na to, że żaden oparty na wolności

Baltazar Gracjan, „Brewiarz Dyplomatyczny”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 204 Gracjan autor „Brewiarza Dyplomatycznego” hiszpański XVII wieczny zakonnik – jezuita, filozof, kaznodzieja, moralista. Brewiarz składa się z 300 maksym, np. Maksyma 7 brzmi: „Wystrzegaj się tryumfów nad zwierzchnikiem”. Po sentencji następuje rozwinięcie myśli autora. ilustruje to przytoczony

Królowa Holandii w Indonezji [caption id="attachment_1495" align="alignright" width="300"] Królowa Holandii Maksima.[/caption] Królowa Maksima w środę przybyła do Dżakarty rozpoczynając swoją trzydniową wizytę w Indonezji. Jej wizyta związana jest z piastowaną przez nią funkcją specjalnego reprezentanta ONZ do spraw inkluzji finansowej. Królowa wizytowała różne rządowe programy i placówki

My Naród, Potomni Królestwa Polskiego, Potomni Wielkiego Księstwa Litewskiego, Potomni Rusi Kijowskiej, Białorusy, Litwini, Polacy, Ukraińcy, W pragnieniu wolności, pokoju, wiary chrześcijańskiej i miłości, Niosąc w sercu Złoty Wiek Rzeczypospolitej, W historii Unii lubelskiej, Unii hadziackiej, Rzeczypospolitej Obojga Narodów Kładziemy myśl i fundamenty pod nowy ład i porządek Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. REX POLONIAE Nie z mieczem,