Strona główna2018 (Strona 2)

Stowarzyszenie monarchistów polskich, Konfederacja Spiska, zorganizowało trzydniową debatę konstytucyjną, która miała miejsce w Dworze Zbożenna k/Przysuchy, podczas Forum Monarchistów Polskich, w dniach 16 – 18 marca 2018. Moderatorami debaty byli: prof. zw. Dr hab. Marian Kallas – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Wiosenne pola w kwiatach W blasku słonecznego promienia Szept modlitwy niesiony Nurtem krętego strumienia W zadumie przeżywanie Triduum Paschalnego Nasze serca szykuje Przyjąć Zmartwychwstałego Grzechy i winy nasze Świętym krzyżem odkupione Zło nie przemocą a dobrem I miłością zgładzone Pan z martwych powstał Oto dnia trzeciego Nie tylko dla nas wierzących Dla świata całego! Jak natura wiosną