Strona główna2018 (Strona 3)

Tematem głównym XI Forum Monarchistów była debata nad Konstytucją, tą obecnie obowiązującą oraz kierunkami zmian, jakie powinna uwzględnić ta przyszła. Wnioski z [caption id="attachment_3901" align="alignright" width="399"] Otwarcie Forum[/caption] debaty konstytucyjnej odbytej na Forum są w trakcie opracowywania. W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować prelegentom, w szczególności

Szanowni Polscy Monarchiści, Drodzy Przyjaciele, pomimo tego, że osobiście nie mogę uczestniczyć w Państwa Forum, chciałbym za pośrednictwem naszych delegatów, przekazać Wam jak najserdeczniejsze pozdrowienia oraz wyrazić moje głębokie przekonanie o obustronnych korzyściach wynikających z naszej współpracy. Chciałbym również wyrazić życzenie, aby współpraca ta była

Światowe agencje prasowe podały wiadomość o podaniu się do dymisji dotychczasowego premiera Rumunii Michała Tudose. Przyczyną dymisji było cofnięcea poparcia dla premiera, wywodzącego się z partii socjaldemokratycznej (PSD), przez przywódcę tego ugrupowania Liviu Dragneę. Media nie ujawniają przyczyn tego konfliktu, sugerując różne powody. Jednoznacznie tę sytuację