Strona głównaOgólnaArtykułyAkt Ślubów Konfederacji Spiskiej na Jasnej Górze

Akt Ślubów Konfederacji Spiskiej na Jasnej Górze

order i tekst

Order Korony Polskiej oraz tekst Aktu Ślubów Konfederacji Spiskiej w Kaplicy Cudownego Obrazu.
fot. Jerzy Kruczek

Trzeciego maja tego roku na Jasnej Górze odbyły się uroczystości polskiej organizacji monarchistycznej Konfederacja Spiska. Ich głównym celem było złożenie orderu, ustanowionego przez księcia Alberta Saskiego w roku 2007 Orderu Korony Polskiej, jako wotum błagalne w intencji przywrócenia monarchii w Polsce.  Wystawiono także specjalnie na tą okazję namalowanego obrazu Najświętszej Marii Panny Królowej Polski autorstwa Ryszarda Tyszkiewicza. Wystawienie Orderu Korony Polskiej w Kaplicy Cudownego Obrazu poprzedzone było mszą w intencji przywrócenia monarchii. Odczytany został także Akt Ślubów Konfederacji Spiskiej uroczyście podpisany przez jej członków w Sali Rycerskiej.

Konfederacja Spiska to stowarzyszenie obywateli stawiających sobie za cel przywrócenie w Polsce monarchii drogą pokojowego, demokratycznego procesu. Jest to organizacja ogólnopolska zrzeszająca ludzi różnych środowisk uważających, że ustrój monarchiczny jest lepszy od republiki, a zarazem jedyna z postulatami politycznymi. W stowarzyszeniu tym żywa jest tradycja Konstytucji Trzeciego Maja i to właśnie w oparciu o nią miałaby nastąpić rekonstrukcja ustroju.

matka boska czestochowska

NMP Królowa Polski, obraz autorstwa Ryszarda Tyszkiewicza.

Kluczowym dla Konfederacji jest artykuł siódmy Konstytucji mówiący o królu i jego roli w państwie. Według niego tron ma być dziedziczny, w rękach saskiej dynastii Wettynów. Do zapisu tego nawiązywano już wcześniej, w czasach napoleońskich, gdy na tronie Księstwa Warszawskiego zasiadł król saski Fryderyk August. Oczywiście sama konstytucja nie mogłaby być przywrócona w pierwotnej formie – poddana zostałaby gruntownej modyfikacji. Możliwość taką otwiera zapis o Sejmie Konstytucyjnym. Według ustawy zasadniczej z 1791 roku miał on się zbierać co 25 lat by dokonywać zmian w Konstytucji w razie potrzeby. Umożliwiłoby to unowocześnienie i poprawienie Konstytucji 3go Maja w podobny sposób jak w przypadku nieco starszej konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Akt ślubów Konfederacji Spiskiej to wydarzenie historyczne – pierwsze takie od czasu Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza z 1656 roku, w których Rzeczpospolita oddana została pod opiekę Matki Boskiej, nazwaną wówczas Królową Korony Polskiej. Ślubowanie króla polskiego miało wtedy pomóc w walce ze Szwedami okupującymi kraj. Tekst Ślubów Lwowskich wisi dziś na pamiątkowej tablicy w Sali Rycerskiej jasnogórskiego sanktuarium, gdzie odbyła się część trzeciomajowych uroczystości Konfederacji.

 

Brak komentarzy

zostaw komentarz