Strona głównaKsiążkiPolska Rewolucja a Kościół katolicki

Polska Rewolucja a Kościół katolicki

Richard Butterwick „Polska Rewolucja a Kościół katolicki” 1788 – 1792. Wyd. ARCANA, Kraków 2012.

Książka angielskiego historyka, wykładowcy historii Polski na University College London, jest najpełniejszym obrazem ówczesnej polskiej politycznej i społecznej rzeczywistości. Powinna się stać obowiązkową lekturą nie tylko dla historyków. Nie sposób zrozumieć dziejów naszego Kraju, a szczególnie przyczyn jego upadku, nie mając wiedzy na temat organizacji państwa, systemu politycznego, społecznego i gospodarczego okresu I Rzeczpospolitej. Lektura tej książki tę wiedzę daje. Richard Butterwick koncentruje się w swojej pracy na okresie Sejmu Wielkiego, ale przez swoją drobiazgową analizę społeczeństwa i elit ówczesnej Polski, ukazuje mentalność i sposób myślenia  Polaków, jaki był charakterystyczny dla całego czasu doby elekcyjnej.

Uczestnicząc w dyskusji historycznej, dotyczącej dowolnego jej okresu, powinniśmy w pierwszej kolejności zapytać prelegenta czy czytał „Polską Rewolucję. Bez tej lektury mówca nie jest w stanie wiernie oddać istoty epoki, a w szczególności sposobu myślenia jej elit.

Brak komentarzy

zostaw komentarz