Zjazd Liderów

Przygotowany przez Piotra Marka – Konfederacja Spiska i Rafała Kulickiego – Polskie Koło Monarchistyczne Zjazd Liderów środowisk monarchistycznych okazał się raczej, z uwagi na liczbę obecnych, spotkaniem, ale dobrze, że w ogóle miał miejsce. W Kawiarni Chmielewski w Lublinie, w sobotę 1 lipca spotkało się kilkanaście osób reprezentujących różne środowiska monarchistyczne i sympatyków idei niezrzeszonych. Każda sposobność do poznania się i wymiany poglądów jest dobra.

Spotkanie otworzył i pierwszy zabrał głos Piotr Marek, występując w stroju organizacyjnym Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza. Po nim o zabranie głosu zostali poproszeni: Jan Lech Skowera – Konfederacja Spiska, Rafał Kulicki – Polskie Koło Monarchistyczne, Rafał Prost – Konfederacja Spiska oraz Jerzy Andrzejewski – niezrzeszony. Na zakończenie części – nazwijmy ją oficjalną – Rafał Prost wzniósł toast za Unię Lubelską, w 454 rocznice jej podpisania, co miało miejsce 1 lipca 1569 roku.

Pozostała część tego trzyipółgodzinnego spotkania była poświęcona możliwości, a właściwie potrzebie, współpracy różnych grup i środowisk monarchistycznych i tych konserwatywnych, którym idea monarchii nie jest obca. Stwierdzenie to odnosi się, miedzy innymi do takich organizacji jak Towarzystwo Studentów Polskich. Obecni przedstawiciele deklarowali swoje zainteresowanie tą ideą. Jeśli przynajmniej cześć z tych deklaracji, które podczas spotkania padły, uda się urzeczywistnić, to spotkanie będzie można uznać za udane.

Jan Lech Skowera

Podziel się

Brak komentarzy

zostaw komentarz