Strona główna2016wrzesień (Strona 2)

Elżbieta Cherezińska, „GRA W KOŚCI”, Wyd. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010. Powieść historyczna nie jest z całą pewnością  wynalazkiem Elżbiety Cherezińskiej, ale jednak coś specyficznego i oryginalnego autorka nam oferuje. Jest to próba rekonstrukcji zdarzeń, których najistotniejsze fragmenty, ale tylko fragmenty, ówcześni „dokumentaliści” postanowili przekazać

Krzysztof Jezierski „Świetność i zmierzch cywilizacji w Europie”, Wydawnictwo Fraktal, Bobrowniki 2012 Cywilizacja europejska powstała na chrześcijańskich fundamentach ideowych. Ponieważ wschodnia część Europy w czasie istotnym dla kształtowania się jej ideowo-kulturowego oblicza znajdowała się pod dominacją islamską, dlatego o jej kształcie cywilizacyjnym zadecydował przede wszystkim łaciński

Polska jest wyjątkowym Krajem, a Polacy wyjątkowym Narodem. Takie przynajmniej mamy o sobie mniemanie i niech ktoś powie, że nie jest to prawdą. Ustrój anarchistyczny jest powszechnie znany z literatury doktryn politycznych nowożytnej Europy, starożytnej również, ale nikomu jeszcze nie udało się wcielić go w życie,

Konstatację tę dedykuję wszystkim tym, którzy widzą monarchów Anglii w roli dodatków, do wspaniałych imperialnych budowli. Okazało się że Imperium Brytyjskie i jego polityka trwa, nie tylko budowle. Brexit pokazał, kto rzeczywiście sprawuje władzę w Anglii. Jakżeż  naiwne są też wszystkie komentarze poszukujące „winnych” wyjścia Wielkiej

Na pojawiające się w Internecie sondaże, pokazujące wzrost sympatii politycznej dla Donalda Tuska, reakcja była błyskawiczna. Ulice polskich miast i wsi zostały zasłane billboardami Grzegorza Schetyny zapewniającymi, że „Wspólnie obronimy Polskę”. Szczery uśmiech Grzegorza skierowany w moją stronę, jakby sugerował, że uczynimy to razem. Panikę pana Grzegorza

Przysłowiowy „waciak” stał się symbolem NOWEGO - w społeczeństwie, gospodarce i kulturze. Symbolem NOWEGO socjalistycznego obywatela, z głęboką pogardą odrzucającego frak, smoking, a nawet zwykły garnitur. Jakżeż człowiek pracy, w trudzie i znoju budujący nową socjalistyczną rzeczywistość, mógłby dokonać tego twórczego dzieła przyobleczony w „podły

Stolica każdego państwa to coś więcej niż tylko siedziba centralnych władz administracyjnych. Z punktu widzenia politycznego i relacji międzynarodowych, jest to funkcja podstawowa. Nie przypadkowo nazwą stolicy zastępuje się bardzo często nazwy państw i nazwiska premierów czy prezydentów, używając określeń typu „co o tym sądzi

Sugestia przystąpienia przez Polskę do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, czyli Commonwealth, przedłożona w pierwszej części tego artykułu, ma jak najbardziej charakter ogólnopolityczny, otwarty na wszystkie kierunki ideowe i społeczne – od prawa do lewa, od gminnego petenta do Prezydenta. Przyjęcie zasad zawartych w protokole z Harare, tzw.

Pacyfikacja Polski przez Unię Europejską nie jest wcale procesem zakończonym. Nie należy mieć złudzeń, że zamieszanie wokół Wielkiej Brytanii w jakikolwiek sposób wpłynie na zmianę kursu „mentorów” europejskiej unii, w dążeniu do  utworzenia europejskich stanów zjednoczonych. Taki został wytyczony strategiczny cel, a taktyka będzie miała